Startersleningen voor aankoop woning krijgen vervolg

De gemeentelijke regeling voor startersleningen krijgt een vervolg. Dat voorstel doet het college aan de raad. Deze leningen zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt die de financiering voor de aankoop van een eigen woning net niet rond kunnen krijgen.

De leningen zijn heel populair”, zegt wethouder Rogier Tetteroo. “Wij willen die blijven houden. Ook omdat ze belangrijk zijn voor een goede doorstroming op de woningmarkt.” De gemeente stopt ruim zes ton in het startersfonds. In de afgelopen jaren (van september 2013 tot en met september 2015) zijn 65 startersleningen verstrekt, ongeveer 31 leningen per jaar. Het budget dat voor deze regeling in 2013 beschikbaar werd gesteld, en eind 2014 werd aangevuld, is inmiddels volledig benut. Omdat de regeling in een sterke behoefte blijkt te voorzien, stelt het college voor opnieuw geld vrij te maken voor de startersleningen.