Start magazine "Het leven in Gouda"

De laatste pagina’s van de serie ‘Het leven in Gouda’ zijn naar de drukker. Vanaf 27 februari ligt het eerste nummer van de nieuwe serie magazines bij veertien verkooppunten in de Goudse regio. Eindredacteur Ewoud Mijnlieff  blikt vooruit. Lezers van de Krant van Gouda maken kans op een exemplaar via een lezersactie.
 ewoud-mijnlieff-148x148
 “Na het verschijnen van vele boeken over de historie van Gouda, gaan wij een magazine uitbrengen waarin we de geschiedenis over deze stad willen doortrekken naar deze tijd. De geschiedenis werkt tenslotte door naar nu. Met een gevarieerd team van redacteuren en auteurs gaan we interactief te werk. We combineren historische feiten met anekdotes en beeldmateriaal van hopelijk ook Gouwenaars zelf. Elk nummer krijgt een eigen thema waarvoor we een oproep zullen plaatsen in deze krant. Er ligt nog zoveel bruikbaar beeldmateriaal op zolders bij Gouwenaars en er zijn nog zoveel verhalen die nog niet zijn verteld. ”De redactie van het magazine bestaat uit leden van de Historische vereniging die Goude, het Historisch Platform Gouda en het Streekarchief Midden-Holland. 
Dit magazine geeft inzicht in de culturele, maat-schappelijke, sociale en economische aspectenvan Gouda in de afgelopen 160 jaar. “We kiezen bewust voor de geschiedenis vanaf 1850. Dit is het begin van de fotografie en industriële revolutie.” Er zullen circa 25 themanummers om de zes weken verschijnen. De verkoopprijs per aflevering is 4,95 euro. Het magazine is te koop in iedere boek- en tijdschriftenwinkel in Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Het is de bedoeling om elk nummer te presenteren op een plek die met het thema te maken heeft. Het eerste exemplaar zal vrij algemeen zijn. Zie het als een amuse bij een diner. Lezers krijgen als het ware alvast een klein voorproefje.”