Controle op schoolverzuim vlak voor vakantie

Op vrijdag 20 februari 2015, de dag voor de voorjaarvakantie, hebben de leerplichtambtenaren van bureau leerlingzaken controles uitgevoerd op schoolverzuim in de gemeenten Gouda en Krimpenerwaard. Doel van de actie was om ongeoorloofd schoolverzuim voorafgaande aan de voorjaarsvakantie op te sporen.

 

Dit jaar is scholen gevraagd om op vrijdag 20 februari ziek gemelde leerlingen te melden bij bureau leerlingzaken van wie vermoed werd dat deze leerlingen eerder met vakantie zijn gegaan. Daarnaast hebben de leerplichtambtenaren 15 scholen bezocht om te controleren of alle kinderen aanwezig waren. De leerplichtambtenaren hebben vervolgens 30 huisbezoeken gedaan. Bij de betreffende adressen is aangebeld. Op 15 adressen bleken kinderen daadwerkelijk ziek thuis te zijn. Op de overige adressen was niemand aanwezig. Daar is een brief achtergelaten. Het vermoeden bestaat dat deze kinderen ten onrechte niet op school zijn geweest. Tegen deze ouders zal na de vakantie proces-verbaal worden opgemaakt.

Advertisements

 

Van ongeoorloofd verzuim is sprake indien ouders zonder toestemming eerder met vakantie zijn gegaan. Ook komt het voor dat ouders hun kinderen ziekmelden om eerder op vakantie te kunnen gaan.