Slot op energie terugleveren aan Stedin in Zuidplas

Regionale netbeheerder Stedin kondigt op 14 februari bij toezichthouder ACM congestie aan voor het terugleveren van duurzame stroom in glastuinbouwgebied 2e Tochtweg en omgeving in Nieuwerkerk aan den IJssel en in Moordrecht, onderdeel van de gemeente Zuidplas. Dit betekent dat nieuwe aanvragen – voor het terugleveren van duurzame energie, opgewekt door bijvoorbeeld grote zonnedaken – in dit gebied vanaf nu op de wachtlijst komen te staan. Deze situatie geldt totdat het lokale elektriciteitsnet is uitgebreid, eind 2025. Tegelijk met de aankondiging start de netbeheerder een onderzoek naar congestiemanagement om te kijken of er voor die tijd meer ruimte op het kan worden gecreëerd in de vorm van flexibel elektriciteitsvermogen.

In een gebied is sprake van congestie als (nieuwe) klanten meer netcapaciteit vragen dan op dat moment beschikbaar is op het lokale elektriciteitsnet. En als Stedin het net niet in hetzelfde tempo kan uitbreiden als waarin het elektriciteitsverbruik en de duurzame productie van energie toenemen.

Snel gestegen vraag naar terugleveren duurzaam opgewekte stroom

Tussen 2020 en 2023 is het aantal aanvragen, voor het terugleveren van duurzaam opgewekte stroom aan het net, in bovengenoemd gebied met 200% gestegen. Ondanks dat Stedin hier de reservecapaciteit al volledig inzet, is door de snel toenemende vraag de maximale transportcapaciteit van dit deelnet bereikt. Het tijdelijke terugleverprobleem geldt alleen voor nieuwe aanvragen met betrekking tot het terugleveren van elektriciteit, voor aansluitingen groter dan 3×80 ampère – een bedrijfsdak met circa 200 zonnepanelen – tot en met 1,75 MVA. Het heeft geen gevolgen voor consumenten met zonnepanelen; voor huishoudens. Of voor grootverbruik klanten met een aansluiting groter dan 1,75 MVA.

Netuitbreiding en bestaande net slimmer benutten

In het betreffende glastuinbouwgebied versterkt netbeheerder Stedin het deelnet door het leggen van meer en zwaardere kabels. Ook wordt er een extra verdeelstation gebouwd. Met deze werkzaamheden, die naar verwachting eind 2025 afgerond zijn, realiseert Stedin 19 MVA (megavoltampère) meer transportcapaciteit voor het gebied. Dit staat ongeveer gelijk aan het piekvermogen wat een dorp als Nieuwerkerk aan den IJssel aan elektriciteit afneemt of aan de hoeveelheid stroom dat een zonnepark als zonnepark Zuidplas opwekt. Met de netuitbreiding kunnen straks meer glastuinbouwbedrijven grote zonnedaken aanleggen en blijft de ‘regionale energiestrategie’ (RES) van de gemeente Zuidplas haalbaar.

De netbeheerder vindt het heel vervelend dat ze nieuwe aanvragen, voor het terugleveren van duurzaam opgewekte elektriciteit door lokale bedrijven, de komende periode niet kan faciliteren en doet er alles aan om oplossingen te zoeken. In het congestiemanagement onderzoek wordt gekeken of het net op drukke momenten kan worden ontlast doordat aangesloten klanten hun aanbod van, of vraag naar, stroom aanpassen naargelang de ruimte op het net. Grootverbruik klanten kunnen bijvoorbeeld meewerken door de hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit die zij terugleveren aan het net te beperken. Zo krijgen andere klanten ruimte om ook zonne-energie terug te leveren. Stedin kan hierdoor klanten die op de wachtlijst komen te staan mogelijk alsnog voor 2025 de gewenste transportcapaciteit voor teruglevering bieden. De resultaten van het congestiemanagement onderzoek in de gemeente Zuidplas worden medio 2023 verwacht.