Situatie IJsselhof legt starheid betrokken organisaties bloot

Gouda – Niet alleen Yarden, maar ook Dela en de gemeente Gouda lijken de urgentie van de klachten over begraafplaats de IJsselhof niet op waarde te schatten.

Onze redactie legde de afgelopen twee weken de door lezers geuite klachten en onvrede voor, aan zowel Yarden als aan overnamepartij Dela. Daarnaast vroegen we bij de gemeente het contract dat zij 2006 met Yarden afsloot. Op alle fronten vangen we tot nog toe bot. 

Het begon met een tip die wij ontvingen over de verwaarloosde staat van onderhoud van de IJsselhof. Het bezoek van onze redactie aan de begraafplaats bevestigde dit beeld: we troffen metershoge brandnetels en groen uitgeslagen bankjes aan.

Advertisements

Op onze publicatie hierover werd veelvuldig gereageerd door de inwoners van Gouda die dit herkenden en teleurgesteld waren over de uitstraling van de plek waar hun geliefden een laatste rustplaats hebben gevonden.Dat Yarden dit vergoelijkte met de mededeling dat de IJsselhof een natuurlijke uitstraling zou (moeten) hebben, deed hier niets aan af.

Overledenen onvindbaar
Een van de reacties van onze lezers legde een andere tekortkoming bloot: het digitale grafregister zou al enkele jaren niet meer up-to-date zijn. Ook dit onderzochten wij. Onze conclusie: overledenen die na 2017 zijn begraven, bleken via het digitale grafregister onvindbaar. Een briefje naast het register meldde dat dit systeem vanwege een technische storing niet up-to-date is.

Wij vroegen Yarden of het klopt dat de technische storing van het register al sinds 2017 speelt. Vanwege de vakantie van de locatiemanager werden wij doorverwezen naar Dela. Het telefonisch contact met Dela verliep prettig en gaf hoop op een adequaat antwoord. Des te groter was onze verbazing toen wij hun formele reactie op onze vraag ontvingen. Een woordvoerder van Dela meldde het volgende:

‘Wij begrijpen dat het heel verdrietig kan zijn, wanneer nabestaanden de naam van hun overleden dierbare in het digitale systeem niet terugvinden. Dat betreuren wij.

Vanwege een technisch mankement lukt het niet om het digitale systeem bij te werken. Toch voorziet het systeem nog steeds in een behoefte: namen en rustplaatsen van een groot deel van de overledenen (redactie: tot 2017) zijn op een makkelijke manier te vinden. Nabestaanden van overledenen na die datum verzoeken wij om telefonisch contact met ons op te nemen. Ook mogen bezoekers tijdens kantooruren bij ons binnenlopen.’

Technische storing blijft onopgelost
Wij kunnen niet anders dan concluderen dat Dela, net als Yarden, het technische probleem van het register als een ‘gegeven’ ziet en dat ook zij het acceptabel vinden dat dit al sinds 2017 niet meer werkt. Het digitale bord laten vervangen lijkt geen optie.

Hetgeen betekent dat bezoekers, die buiten kantoortijden het graf van een overledene willen opzoeken, mogelijk onverrichterzake huiswaarts moeten keren.Dat nabestaanden dit wel degelijk als een probleem ervaren, weten wij via het persoonlijk contact met een van onze lezers.

Contract met Yarden nog niet beschikbaar
Eerder vroegen wij bij de gemeente Gouda het contract op, dat bij de overdracht van de IJsselhof in 2006 met Yarden is afgesloten. Dit om inzicht te krijgen in de door de gemeente gestelde eisen aan Yarden met betrekking tot het onderhoud van de begraafplaats en toebehoren. De gemeente zegde toe het contract op te sturen, maar pas nadat de inhoud door diverse personen binnen de gemeente was gecheckt, waaronder door een jurist.

Na 2,5 week en twee reminders kregen we vandaag nog steeds geen contract, maar in plaats hiervan het volgende bericht:

‘Wij hebben contact gehad met Yarden en zij hebben aangegeven dat zij het contract vrijgeven naar aanleiding van een formeel verzoek WOB.’ (Redactie: Wet Openbaarheid van Bestuur).

De gemeente lijkt dus geen haast te hebben om de genoemde kwestie van de IJsselhof, die bij haar inwoners vanzelfsprekend gevoelig ligt, te verhelderen. Sterker nog, in plaats van op eigen initiatief de gevraagde informatie te verstrekken, laten zij zich leiden door Yarden.

06-09-2021 16:51