Hoger beroep Turfmarktkerkaffaire: hoe staat het ervoor?

ouda – In mei dit jaar was de uitspraak van de Rechtbank Den Haag: Het Goudse College had de Turfmarktkerk onterecht laten slopen. De kaarten leken geschud, maar al snel overwoog het College een hoger beroep. Voor de onderbouwing van het beroep, waarmee de keuze definitief wordt, vroegen zij uitstel aan tot 20 september (pro forma). In de tussenliggende tijd zou mediation kunnen worden onderzocht met de eigenaar, zo dacht men. De eigenaar zei in een raadsvergadering niet met de wethouders om tafel te willen. Komende week gaan de twee partijen toch met elkaar in gesprek, laat hij nu weten. Een opmerkelijke keuze? En wat zijn de verwachtingen?

Het College tekende eind juni pro forma hoger beroep aan. Dit betekent dat zij in principe in hoger beroep gaat en binnen zes weken een inhoudelijke onderbouwing moet aanleveren. Hiervoor vroeg zij uitstel aan, dat afloopt op 20 september aanstaande. Het College kan tot die datum ook kiezen om alsnog van hoger beroep af te zien. Het plan van de betrokken wethouders is, dat zij in de tussentijd met de eigenaar om tafel gaan om te kijken of zij de zaak met mediation kunnen schikken.

Standpunt
De standpunten van beide partijen over een mediation leken vrij helder in het laatste Turfmarktkerkdebat, van 17 juni jl. Het College had voor die vergadering mediation voorgesteld tussen de twee wethouders en de eigenaar. Eigenaar Khalid Boutachekourt kreeg spreektijd in de vergadering en gaf duidelijk te verstaan dat hij niet zat te wachten op gesprekken met de wethouders van Vugt en Tetteroo. Wel zei hij open te staan voor gesprekken met de burgemeester. Deze liet ons kort daarna al weten dit vanuit zijn rol niet te kunnen doen. Was mediation dus uit beeld?

Advertisements

Initiatief
Het standpunt van de eigenaar was begrijpelijk. Met de uitspraak van de Rechtbank Den Haag is het initiatief in feite bij hem terecht gekomen. De gemeente Gouda hangt een strop boven het hoofd van ruim 5 ton aan sloopkosten. En de juridische consequentie, zo analyseerde de eigenaar eerder, strekt zo ver dat hij de gemeente zou kunnen opdragen de kerk te herbouwen. Toch is het de gemeente die hoger beroep aantekent en hangende dit beroep nu mediation lijkt te forceren.

Veel vertrouwen
Maar eigenaar Khalid Boutachekourt ervaart dit zelf niet zo, zegt hij: “Een hoger beroep heb ik veel vertrouwen in. Er zijn niet alleen drie rechters die een uitspraak hebben gedaan. Er ligt ook een StAB rapport” (onderzoeksrapport voor de rechtbank, red.). De Gouwenaar zegt open te staan voor mediation: “Luisteren kan altijd. Het is zeker niet zo dat ik denk ‘waar bij het lijntje kan ik tekenen’. Ik zit er ontspannen in”. Hij zegt zich er verder van bewust te zijn dat een hoger beroep een nieuwe vertraging kan opleveren, die zomaar anderhalf jaar kan duren.

Geheimhouding
Op 9 september zal het eerste gesprek plaatsvinden. Boutachekourt legt uit hoe het werkt: “We hebben een mediatorslijst van de rechtbank en er een paar uitgepikt. Wat het eerste gesprek behelst is dat er een mediationovereenkomst moet worden opgesteld”. De 9e zal het dus vooral gaan over wat er in die overeenkomst staat. Voor de buitenwacht blijft de inhoud van de gesprekken voorlopig ongewis, want er wordt gesproken onder geheimhouding.

Het College schreef in juli aan de gemeenteraad dat zij ‘de haalbaarheid van een minnelijke schikking met de eigenaar [wil onderzoeken]’. Zij wil zo ‘verkennen of er voldoende vertrouwen is om met elkaar een traject van mediation te starten’. Gezien de timing van het eerste gesprek, dat 11 dagen voor het besluit van het hoger beroep valt, wordt het eerste gesprek doorslaggevend. Boutachekourt heeft zich in het verleden vaak vertrouwensvol uitgelaten om er samen uit te komen. Een gezamenlijke uitkomst is dus niet ondenkbaar.

Raadsenquête
Naast de mediation en het hoger beroep kijkt de eigenaar ook reikhalzend uit naar de uitkomsten van een raadscommissie, die op dit moment onderzoek doet voor een raadsenquête. Deze volgen in oktober.

Schikken is schuld bekennen
In 2002 was er discussie over de rol van schikken in het recht. Toenmalig topman van het Openbaar Ministerie, Joan de Wijkerslooth, pleitte er in de Volkskrant voor om in de wet op te nemen dat schikken schuld bekennen is. ‘In essentie is dat ook de realiteit, want waarom zou iemand honderden of zelfs tienduizenden euro’s betalen, als hij niets heeft gedaan?’

06-09-2021 16:50