Sinterklaasintocht Gouda geen volksfeest of cultureel stadsbreed evenement?

Gouda – Het college van B & W wil het evenementenbeleid evenementenbeleid herzien en heeft hiervoor de nota actualisatie evenementenbeleid gepubliceerd. In de concept nota is op geen enkele wijze de Sinterklaasintocht in de Gouda en de daarbij behorende activiteiten zoals de Pietenschool en het “geheim van Sinterklaas” opgenomen.

De Stichting Sinterklaasintocht Gouda heeft een uitgebreide zienswijze op de nota bij het college van B&W ingediend. Echter met het marginale resultaat dat de landelijke intocht van 2014 opgenomen wordt in het rijtje van incidentele evenementen met landelijke allure.

Voor de stichting Sinterklaasintocht betekent dit dat zij voor de organisatie van de intocht afhankelijk zijn van subsidies van het Ondernemers Fonds Gouda (OFG) en GoudaPot. De gemeente heeft aangeboden te willen bemiddelen bij genoemde organisaties om subsidie beschikbaar te stellen. Echter zowel het OFG als GoudaPot zijn autonoom en nemen hierin hun eigen beslissing. Dit betekent wederom dat De Stichting Sinterklaasintocht Gouda moet afwachten of er voldoende geld beschikbaar komt om de intocht te organiseren. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de intocht op zaterdag 16 november 2019 al gestart. Ook al weten we nog hoeveel subsidie er beschikbaar is.

Daarnaast vindt de Stichting Sinterklaasintocht Gouda het wel erg zuur is dat er op geen enkele wijze aandacht wordt besteed aan een van de grootste evenementen in Gouda.

Graag willen wij u verzoeken aandacht te besteden aan de situatie van een van de grootste evenementen in Gouda, waar mensen vanuit de gehele regio in groten getale naar toe komen. In de bijlage vindt u hiervoor onze zienswijze. Hierin is uitgebreid beschreven waarom de Stichting Sinterklaasintocht Gouda vindt dat de intocht een volksfeest moet zijn. Daarnaast geeft de nota ook inzicht in de zaken die spelen rond de financiering van de intocht in Gouda.

De nota evenementenbeleid is te vinden via onderstaande link. De nota van beantwoording is in de bijlage bijgevoegd.

https://www.gouda.nl/Bedrijven/Evenementen/Actualisatie_evenementenbeleid_Gouda_2019_concept/Actualisatie_evenementenbeleid_Gouda_2019_concept

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android  

29-04-2019 12:55