‘Shit happens’ in gemeente Zuidplas

Zuidplas overweegt om het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes af te schaffen. Dit is een voorstel vanuit het Herstelplan 2.0. Tijdens de behandeling van de begroting in november wordt hierover een besluit genomen. Navraag leert dat de bezuiniging die hiermee gemoeid is 15.000 euro per jaar bedraagt.

Uit ons onderzoek blijkt echter dat Zuidplas met een strakker inkoopbeleid veel goedkoper zou kunnen inkopen. Het wegbezuinigen van de poepzakjes zou dan niet nodig hoeven zijn.

Zoals bekend moet de gemeente Zuidplas de komende jaren bezuinigen. Om tot een structureel sluitende begroting te komen moeten er keuzes worden gemaakt.
Zuidplas heeft hiertoe een herstelpakket ontwikkeld, waardoor de begroting in 2025 weer structureel dekkend is: het Herstelplan 2.0.

Advertisements

De vervuiler betaalt
Het college van B&W heeft 250 posten bekeken waarop bezuinigd kan worden. Een van de mogelijke bezuinigingen die onze aandacht trok is die van de hondenpoepzakjes.

An sich lijkt het logisch: de vervuiler betaalt en waarom zou dat niet voor onze viervoeters gelden? Bovendien heeft Zuidplas per 2019 de hondenbelasting afgeschaft. Hiermee hebben hondenbezitters al 2,5 jaar niet de lasten (hondenbelasting), maar wel de lusten, in de vorm van gratis zakjes.

560.000 zakjes per jaar
Toch wilden we hier meer van weten: om hoeveel zakjes gaat het op jaarbasis en hoeveel honden profiteren hiervan? En wat kost zo’n zakje eigenlijk per stuk?

Volgens de gemeente worden voor het bedrag van 15.000 euro 560.000 zakjes per jaar aangeschaft. Hoeveel honden er in Zuidplas zijn, weet de gemeente niet (meer), sinds de hondenbelasting is afgeschaft. Op basis van landelijke percentages (ca. 18% van de huishouden heeft een hond) komen we uit op zo’n 3200 honden in Zuidplas.

Niet alle honden profiteren
Honden kennen geen werkweken en poepen 7 dagen per week, 1 à 2 keer per dag. Dat betekent dat er dagelijks 3200 x 1, 5 = 4800 zakjes nodig zijn.

De gemeente verstrekt 560.000 zakjes per jaar, oftewel ruim 1500 zakjes per dag. Dat zijn er dagelijks 3300 minder dan er op papier nodig zijn.

Conclusie: de meeste hondenbezitters regelen zelf hun zakjes, of -en dat hopen we niet- ruimen de hondenpoep eenvoudigweg niet op. 

Zakjes kosten geen drol
Dan de kosten per zakje. Als 560.000 zakjes 15.000 euro kosten, kost 1 zakje 3 cent per stuk. We waren benieuwd wat je als consument betaalt en hierover was ik, als niet-hondenbezitter, verrast.

Op bijvoorbeeld Amazon betaal je voor 900 zakjes een bedrag van 14 euro, oftewel 1,5 cent per zakje. Voor dat geld krijg je er ook nog een houder met clip bij.

Als consumenten bij zulke kleine aantallen slechts 1,5 cent per zakje betalen, dan moet de gemeente bij hun enorme aantallen een veel  scherpere prijs kunnen bedingen. Haal hier vervolgens de BTW-component af, die gemeentes kunnen verrekenen, en de zakjes kosten letterlijk geen drol meer.

Scherper inkopen
De vraag is dus of Zuidplas niet beter eerst kritisch naar haar inkoopbeleid moet kijken, in plaats van het direct afschaffen van deze dienstverlening. Voor een fractie van het huidige inkoopbedrag kunnen zij de service van het verstrekken van hondenpoepzakjes blijven verlenen en voorkomen dat een deel van de hondenbezitters de andere kant op kijkt als hun hond de dagelijkse behoefte doet.

Wat bij ons blijft hangen is de vraag of er niet meer posten zijn waarbij de gemeente eerst zou moeten kijken of haar inkoop wel scherp genoeg is. Wie weet kunnen er op deze manier meer diensten overeind blijven waar anders in november zondermeer een streep doorheen wordt gezet.

23-07-2021 15:00