Mogelijk groei van verkeer over de Fluwelensingel

Gouda – Niets lijkt de felbevochten supermarkt aan de Fluwelensingel nog in de weg te staan. De Raad van State deed op 14 juli uitspraak in de zaak die omwonenden aanspanden tegen de gemeente Gouda. Die draaide om het extra verkeer als gevolg van de supermarkt achter hun straat. Eerder had de Raad van State de gemeente gevraagd te onderbouwen dat zij zich aan de belofte houdt het verkeer hier te verminderen. Nu oordeelt zij dus dat het supermarktplan hiermee niet in strijd is. Hierdoor blijft er bar weinig over van de ambitie voor het creëren van een autoluwe Fluwelensingel.

De uitspraak van de rechter ging over het uitwerkingsplan dat de gemeente Gouda in 2019 voor het supermarktkavel vaststelde. Daarin stonden voor dit kavel achter de voormalige de Jong locatie een supermarkt en vijftien appartementen ingetekend. Omwonenden vroegen zich sterk af hoe dit samen kon gaan met de gewenste autoluwe Fluwelensingel. Want een supermarkt trekt toch nieuw verkeer aan? Ze verwezen naar het Mobiliteitsplan (2017), waarmee Gouda zich verbond met minder verkeer op de singels. De Raad van State vroeg de gemeente hierop om te bewijzen dat ze zich houden aan hun Mobiliteitsplan. Met een analyse van het verkeersbureau Goudappel Coffeng vind de rechter het plan nu voldoende onderbouwd. In de praktijk blijkt er van een autoluwe singel bar weinig over.

Overlast
Bewoners vertelden deze krant recent nog over de verkeersoverlast voor de deur. Files, vervuiling (op ramen en kozijnen), verkeersonveiligheid, schade aan de huizen door zwaar verkeer, de lijst met irritaties is lang. En de gemeente, die erkende hun grieven. In het Mobiliteitsplan schreef zij dat op de Fluwelensingel in 2025 zonder ingrepen zo’n 7.500 verkeersbewegingen zouden zijn. Daar moet van de gemeente 20% of meer vanaf, dus terug naar maximaal 6.000 bewegingen dagelijks in 2025.

Advertisements

Bewoners aan de Fluwelensingel werden volop betrokken bij de ideeënvorming en waren tevreden over de ontwikkelingen. Tot in 2017 ineens de supermarkt ter sprake kwam, vertelde een van de bewoners ons: “We waren al anderhalf jaar onderweg met het mobiliteitsplan, toen kwam ineens die supermarkt als een duveltje uit een doosje”. Een grote supermarkt met een parkeerplaats met talloze extra autobewegingen op de singels tot gevolg. Ze leidden tot grote verbazing op de Fluwelensingel.

VCP
Intussen stoomde de gemeente Gouda op met hun uitwerking van het nieuwe Mobiliteitsplan van 2019, het beruchte VCP (Verkeerscirculatieplan, ook bekend als Verkeersplan). In 2019 kwam wethouder Niezen met de eerste versie, waarin knips (blokkades) werden aangebracht op de singels. Die zouden het verkeer daar flink meer terugbrengen en wel naar 2.350 bewegingen per dag (ipv de 6000). De ingreep was voor veel Gouwenaars echter een brug te ver, het eerste VCP van 20219 moest terug naar de tekentafel.

Begin dit jaar kwam de wethouder met een nieuwe versie. Een deel van die blokkades zijn in de laatste versie van het VCP geschrapt. Daardoor neemt het verkeer op de singels wel veel minder sterk af dan gehoopt en dat is weer nadelig voor de Fluwelensingel bewoners. Saillant: in de nieuwe 2021 versie van het VCP gaat plots de schatting van het aantal auto’s in 2025 omhoog van 7500 naar mogelijk 10.000 voertuigen. Dit nieuwe verhoogde aantal wordt nu als basis gebruikt in de berekeningen voor het verminderen van het aantal auto’s in 2025. Is dit goochelen met getallen? Bewoners vroegen om een vermindering ten opzichte van het huidige verkeer zoals gemeten in 2020, niet ten opzichte van het geschatte verkeer over vijf jaar.

Extra verkeer supermarkt
Waarom verhoogt de gemeente het aantal voertuigen per dag over de Fluwelensingel in 2025? Dat komt grotendeels door de komst van de nieuwe supermarkt en woningen welke achter de singel gebouwd gaan worden. Volgens de raad van State zal het verkeer door de supermarkt plus appartementen toenemen met bijna 1.300 voertuigen per dag. Tel je die op bij de 7500 die we nu hebben dan zit je al op 8800 voertuig bewegingen.

Netto betekent dit voor de bewoners dat het verkeer in de toekomst ongeveer gelijk zal blijven. Eerst stijgt het door de komst van de woningen en supermarkt, daarna zakt het weer met een vergelijkbare hoeveelheid door verkeer te ontmoedigen om de over de Fluwelensingel te rijden (ook niet echt een fijn vooruitzicht voor de supermarkteigenaar).

Onveilig
Alles onder voorbehoud, want er wordt alleen gewerkt aan de hand van rekenmodellen, fictieve cijfers en maatregelen die nog niet genomen zijn. Gied nieuws is dat er eindelijk, na 15 jaar, bebouwing komt op het lege terrein achter de woningen van de Fluwelensingel.