SGP: “Zorg over nieuwbouw locatieTurfmarktkerk”

GOUDA – Nu gebleken is dat de Turfmarktkerk niet behouden kan worden, is de vraag hoe het verder gaat met deze locatie. Het bestemmingsplan staat een nog hogere nok toe dan de huidige kerk. “We weten nog niet wat de huidige eigenaar van plan is, maar we vinden dat de gemeente de regie moet nemen om een stedenbouwkundig plan voor dat cultuurhistorisch waardevolle gebied te ontwikkelen”, aldus SGP-burgerraadslid Hooglander. De SGP heeft hierover vragen gesteld. De ChristenUnie hebben deze vragen ondersteund.

De Turfmarktkerklocatie bevindt zich in het oude stadshart en is daarom in cultuurhistorisch oogpunt waardevol. Het bestemmingsplan biedt ruimte om een groot nieuw gebouw terug te plaatsen waarbij de nok vijf meter hoger zou kunnen zijn dan het huidige gebouw. Hoewel er geen aanleiding is om te veronderstellen dat de huidige eigenaar niet met een mooi plan komt, vindt de SGP het van belang dat de gemeente ook zelf een stedenbouwkundige visie ontwikkelt. “Vragen zijn: Wat willen we met dit gebied? Willen we een zo hoog gebouw terug? Wat zijn alternatieven? Hoe willen we omgaan met cultuurhistorische elementen zoals de zijl (sloot) die er ooit gelegen heeft? Wat voor type woningen zouden er eventueel kunnen komen? Het zou goed zijn als de gemeente daar zelf ook een visie op heeft. Het is van belang de buurt daar ook goed bij te betrekken”, aldus Hooglander.