Scholen van De Vier Windstreken beginnen met gepersonaliseerd onderwijs

Met ingang van dit nieuwe cursusjaar gaan de Plaswijckschool in Gouda en De Eendragt in Zevenhuizen werken volgens het concept van gepersonaliseerd onderwijs. Dit houdt in dat leerlingen zich in hun eigen tempo de leerstof eigen maken. De leerkracht coacht hen daarbij en bewaakt dat ze de hele leerlijn van alle basisschoolvakken volgen, tot het niveau van de verplichte kerndoelen en verder. ICT speelt hierbij een grote rol.

Daarom investeert De Vier Windstreken in de online omgeving van de scholen en in digitale leermiddelen zoals tablets en laptops. Binnen De Vier Windstreden is ‘het kind de regie geven over zijn of haar eigen ontwikkeling’ niet nieuw, zegt Arjen van Duijvenbooden, voorzitter van het College van Bestuur van stichting PCPO De Vier Windstreken. “Al bijna tien jaar werkt onze sbo-school Park & Dijk volgens dit concept. Zij heeft daarmee al enkele jaren op rij het predicaat Excellente School gekregen van het ministerie van Onderwijs. Ook de andere scholen van De Vier Windstreken ontwikkelen zich naar dit toekomstgerichte onderwijs. Elke school op een eigen manier en in eigen tempo. Onze ambitie is dat alle scholen van De Vier Windstreken in 2020 een gepersonaliseerd leer- en ontwikkelingsaanbod hebben.”

Meerjarenbeleid
In het najaar van 2015 hebben directies van de scholen het onderwijs van de De Vier Windstreden tegen het licht gehouden. “De conclusie was dat de maatschappij waarin onze leerlingen straks volwassen zijn, andere kennis en vaardigheden van hen vraagt en dat wij hen beter daarop willen voorbereiden. Ons meerjarenbeleidsplan onder de naam ‘Talent voor Talent’ geeft aan dat onze talentvolle leerkrachten de kunst verstaan om de leerlingen hun talenten te laten ontdekken en ten volle te laten ontwikkelen. Zelfstandigheid en een nieuwsgierige, kritische houding staan hierbij centraal. Elk kind mag op eigen wijze groeien, om aan het eind van de basisschoolperiode optimaal te kunnen doorstromen naar de voor hem of haar geschikte vorm van vervolgonderwijs”, aldus Van Duijvenbooden. Stichting PCPO De Vier Windstreken is het bestuur van zestien scholen in het Groene Hart rondom Gouda.

Advertisements

Een bijzondere plaats neemt ook de nieuwe basisschool in Westergouwe in. De Vier Windstreken werkt hiervoor samen met stichting Klasse, De Groeiling en Quadrant Kindercentra in een kindcentrum met opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Daar bereidt een toekomstgerichte, gepersonaliseerde ontwikkeling de kinderen optimaal voor op de toekomstige samenleving.

Open huis en oudermiddagen
De nieuwe manier van werken leidt tot een andere indeling van de groepen en van het schoolgebouw. Daaraan is tijdens de zomervakantie hard gewerkt. Op vrijdagmiddag 23 september houdt De Eendragt open huis voor ouders en belangstellenden. Ook de Plaswijckschool heeft een inloopmoment voor ouders georganiseerd. Op andere momenten vertellen beide scholen er eveneens graag over en laten ze zien hoe leerkrachten en kinderen genieten van geïnspireerd onderwijs.