‘Pandeigenaren betalen zelf mee aan de herinrichting’

De Kleiweg, met name de kop, is in de loop der jaren vaak opnieuw aangepakt. De plannen voor de aanpak van de entree van de stad zoals die er nu (bijna klaar) ligt is ruim twee jaar geleden begonnen. Centrummanager Ronald van Rossum is namens het S.O.G. vanaf het begin betrokken.

Vastnet, MN-Vastgoedbeheer, Immoselekt en alle andere pandeigenaren op de Kop van de Kleiweg doen mee. “Pand- en winkeleigenaren betalen met de gemeente Gouda mee aan de herinrichting van de Kop van de Kleiweg”, zegt Van Rossum. Net als hij noemt Irene Klein Haneveld (bestuurslid S.O.G.) deze samenwerking een unicum in Nederland. Het hele plan van de herinrichting is zelfs tot stand gekomen vanuit het Platform Binnenstad waar al deze partijen in zitten, voegt Julia Bron (programmamanager binnenstad, gemeente Gouda) toe. Er is geen enkele partij die niet meedeed. “De betrokkenheid en goede samenwerking hebben ervoor gezorgd dat veel op de Kleiweg mogelijk kan worden gemaakt”, zeggen Haneveld en Van Rossum.

Werkzaamheden Kleiweg
De werkzaamheden op de Kleiweg kunnen niet onopgemerkt zijn gebleven bij het winkelend publiek en de ondernemers. Haneveld vindt het dan ook behoorlijk knap dat de winkeliers het zo lang hebben volgehouden. “Als S.O.G. zijn we hier enorm blij mee. Het was best vervelend en dat kunnen we zeker goed begrijpen.” De veranderingen in deze straat zijn volgens haar tot stand gekomen dankzij de saamhorigheid van de winkeliers en winkelmanagers. “Steeds meer binnenstadondernemers en winkelmedewerkers sluiten aan bij de samenwerkingsverbanden in de binnenstad, zo ook een op de Kleiweg/ Hoogstraat. Ook is er een WhatsApp-groep waarmee de winkelmedewerkers elkaar op de hoogte houden over wat er in de straat gebeurt.” Onder de binnenstadgrond liggen veel restanten van de grote stadsbranden, onder andere in 1438. “Gelukkig zijn de werkzaamheden nog relatief snel afgerond”, zegt Haneveld. Van Rossum: “Dat puin werd toen gebruikt om de grond op te hogen. Onvoorstelbaar hoeveel ‘interessante rommel’ er onder de bodem van de binnenstad ligt. Onlangs zijn bijvoorbeeld skeletten gevonden rond de Sint-Janskerk in de binnenstad.”

Beste Binnenstad
Medekandidaat ‘Beste Binnenstad’ Roermond kijkt wel eens met verbazing naar wat kaasstad Gouda voor elkaar kan brengen door de samenwerking. “We waren maar al te blij met de titel ‘Beste Binnenstad van Nederland’ en ook daar werd in het juryrapport de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen genoemd.”

kleiweg JRI