Samenwerking Zuid-Hollandse ziekenhuizen voor de beste darmkankerzorg

Vanaf maart starten Alrijne Ziekenhuis (Leiden, Leiderdorp, Alphen a/d Rijn) en Groene Hart Ziekenhuis (Gouda, Schoonhoven, Zuidplas) met gezamenlijke zorg op het gebied van darmkanker. Dit gebeurt vanuit het Oncologie Netwerk West, een samenwerkingsverband waarin een totaalpakket van zorg rondom veelvoorkomende kankersoorten wordt geboden. Doel van de samenwerking is de kwaliteit van zorg voor patiënten nog verder te verbeteren.

Dr. Roderick Schmitz, gespecialiseerd chirurg: “We zijn trots dat we in de darmkankermaand kunnen melden dat we binnen het Oncologie Netwerk West nu ook zorg bieden voor patiënten met darmkanker. Sinds afgelopen november biedt het netwerk al gezamenlijke zorg op het gebied van borstkanker. Als Oncologie Netwerk West willen wij ons onderscheiden door nu ook gezamenlijk de beste darmkankerzorg te bieden, zoveel als mogelijk dichtbij huis.”

Advertisements

Patiënten waarbij er sprake is van een verdenking op darmkanker kunnen verwezen worden door hun arts of via het Bevolkingsonderzoek Darmkanker. Zij kunnen in hun eigen regio terecht voor onderzoek en diagnose. Nadat de diagnose is vastgesteld, wordt zo snel mogelijk gestart met de eventuele behandeling. Elke behandeling verloopt via een vast ‘zorgpad’, zodat de verschillende onderzoeken en behandelingen goed op elkaar aansluiten.

“Op het gebied van darmkanker is Oncologie Netwerk West een van de grootste netwerken in Nederland met meer dan 300 darmkankeroperaties per jaar. De diagnostische onderzoeken, de meeste behandelingen inclusief operaties, de controles en de nazorg vinden plaats in het ziekenhuis in de eigen regio van de patiënt. De operaties bij endeldarmkanker worden uitgevoerd in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bundeling van deze complexe operaties leidt tot minder complicaties en een sneller herstel van patiënten. Het eigen ziekenhuis blijft dé ingang voor alle patiënten en het reizen van de patiënt beperken wij tot het minimum”, aldus Roderick Schmitz.

Binnen het Oncologie Netwerk West bundelen artsen en verpleegkundigen, gespecialiseerd in de behandeling van kanker, hun kennis en ervaring in een gezamenlijk behandelteam. Dit leidt tot betere genezingskansen, meer behandelmogelijkheden en de hoogste kwaliteit van zorg.  De zogenaamde casemanagers maken standaard onderdeel uit van het behandelteam. Dit zijn gespecialiseerde verpleegkundigen die alle zorg rondom een patiënt coördineren, vanaf de diagnose tot en met het einde van de behandeling. Ook zijn zij het vaste aanspreekpunt voor de patiënt.