SAM zoekt enthousiaste vrijwilligers ter ondersteuning van mantelzorgers

Heeft u per week een dagdeel over aan vrije tijd en wilt u dit op een positieve manier invullen? Misschien is er dan een mooie taak voor u weggelegd als respijtvrijwilliger.
Het zorgen voor een zieke of gehandicapte naaste noemt men mantelzorg. Het bieden van mantelzorg kan zwaar en intensief zijn, zowel lichamelijk als geestelijk. Het is fijn als een mantelzorger af en toe tijd voor zichzelf heeft. Even respijt van de zorg.
Om deze vrije tijd mogelijk te maken, wordt een vrijwilliger ingezet die de mantelzorgtaken tijdelijk overneemt. Als vrijwilliger blijft u bij de zieke of gehandicapte en kan de mantelzorger iets voor zichzelf ondernemen om de accu op te laden. Met uw hulp en inzet kan de mantelzorger de zorg volhouden.
Voorbeeldsituatie: Mevrouw Duis zorgt voor haar man. Hij heeft Parkinson en kan niet alleen zijn. Zij zingt op dinsdagmiddag in een koor en wil dat graag blijven doen. Vrijwilligster Jetty gaat op dinsdag naar meneer Duis. Als het weer mooi is gaan ze samen even een rondje lopen en een praatje maken bij de vissers in het park. Andere middagen bekijken zij foto’s, doen een spelletje of bakken als verrassing een cake voor mevrouw. Het zijn gezellige middagen en iedereen is na afloop tevreden!
Bent u een paar uurtjes per week of per twee weken beschikbaar, en heeft u affiniteit met mensen die zorg nodig hebben? Dan zijn wij op zoek naar u! Wij willen u graag ontmoeten! Als vrijwilliger krijgt u uiteraard een training aangeboden en wordt u professioneel begeleid.
Interesse? Neem vrijblijvend contact op voor nadere informatie met Antoinette in ’t Hout op telefoonnummer 0172 – 614500 of via de e-mail a.inthout@samwelzijn.nl