Rotary Club Gouda Bloemendaal: ‘verbindingen met de Goudse samenleving’

Gouda – Rotary Club Gouda Bloemendaal is in 1980 opgericht en daarmee de jongste Goudse Rotaryclub. De club telt 37 mannelijke en vrouwelijke leden. Elke woensdagavond komen zij bijeen in De Lichtfabriek. Jos Nederpel en Jan Willem Vermeulen vervullen dit jaar samen de voorzitterstaak en schetsen een beeld van deze actieve club.

De Rotary club is een wereldwijde organisatie met meer dan 1.2 miljoen leden. Langer dan 100 jaar geleden is de eerste club opgericht in Chicago. Het doel was om in die hectische tijd de normen en waarden op de werkvloer en tijdens het doen van zaken, te versterken. In de loop der jaren is de wens gegroeid om daarnaast een maatschappelijke bijdrage
te leveren.

Advertisements

Fellowship
“In ons voorzittersjaar stellen we drie pijlers van het Rotarylidmaatschap centraal. Allereerst de pijler Fellowship. Dat staat voor een hechte groep leden en vriendschappen. We komen wekelijks bijeen en dat moet gezellig en de moeite waard zijn. Naast een hapje en een drankje, heeft elke avond een inhoudelijk programma. De sfeer van De Lichtfabriek is hiervoor perfect. Daarnaast hebben we ook gezamenlijk sociale activiteiten, zoals het jaarlijkse running dinner, het kerstdiner, bezoek aan onze Duitse zusterclub en de -maatschappelijke activiteiten”, vertelt Jos.

Vocational
Jan Willem vult Jos mooi aan: “De tweede pijler heet Vocational. Onze leden komen uit uiteenlopende beroepsgroepen en werken voor allerlei bedrijven en organisaties: multinationals, mkb, zorg, cultuur en de overheid. Deze diversiteit maakt het heel interessant om ervaringen te delen en vanuit verschillende perspectieven over onderwerpen te praten. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens de clubavonden met een inleiding over een actueel thema, door discussies of met interessante gast-sprekers die een presentatie geven.”

Community services
De derde pijler heet Community services en gaat over de bijdrage die de Rotary Gouda Bloemendaal, levert aan de maatschappij als serviceclub. Dat kan een kleine bijdrage zijn aan een van de wereldwijde projecten zoals End Polio Now of hulp aan Sint Maarten na orkaan Irma. Dit jaar leggen ze het -accent extra op verbindingen met de Goudse samenleving. Dat doen ze door lokale -initiatieven te onder-steunen, het liefst met raad en daad, soms financieel. Zo helpt de Rotary vrijwilligers-project Kapsalon de Walvis in Korte -Akkeren, gericht op kansarmere groepen. En -hebben ze een jarenlange samenwerking met de -Driestar, waarbij ze twee keer per jaar een groep -stagiaires ondersteunen om naar Gambia te gaan. De stagiaires leveren daar een bijdrage om het onderwijs te verbeteren. Ook geven de leden telefonische sollicitatie-training aan -leerlingen van MboRijnland. “Erg trots zijn we op de Ouderendag die door ons is opgezet: meer dan 150 ouderen uit Goudse verpleeghuizen hebben een -onvergetelijke dag in Rotterdam gehad, inclusief een -Spido-rondvaarttocht.” En tot slot Wandelen voor Water in maart. Watergebrek en slechte waterkwaliteit vormen een enorm wereldwijd probleem. “We organiseren een dag waaraan leerlingen van Goudse basisscholen meedoen. Zij lopen met een rugzak gevuld met water, een tocht door Gouda, zoals voor kinderen in Afrika gebruikelijk is. Daarmee verhogen we hun betrokkenheid bij waterproblematiek in ontwikkelingslanden. De kinderen laten zich voor dit project sponsoren”, vertelt Jan Willem.

RotaryCafé
Alle leden zijn actief betrokken bij de -organisatie en invulling van de drie pijlers. “Daarom is de diversiteit in leeftijd, geslacht en beroep zo belangrijk. Het belang van de drie pijlers kan per lid verschillen: juist deze combinatie maakt onze club aantrekkelijk voor onze leden”, geeft Jos aan. Eens per -kwartaal organiseert RC Gouda -Bloemendaal het RotaryCafé. Dit zijn open avonden met een gastspreker, waarbij ook geïnteresseerde niet-leden welkom zijn om kennis te -maken en de sfeer te proeven. “Deze avonden -kondigen we, net als onze andere activiteiten, altijd aan in de media en op Facebook.”

(Bron Weekblad deGouda)