Renovatie en nieuwe vispassage gemaal Meijepolder

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is in januari gestart met het renoveren van poldergemaal Meijepolder. Het gemaal ligt aan Noordzijde te Bodegraven en bemaalt de Meijepolder. De renovatie van het gemaal duurt tot medio augustus 2019.  

Het gemaal is gebouwd in 1995 en zorgt voor de waterbeheersing in de Meijepolder. Ook voorziet het gemaal in droge perioden de naastgelegen Noordzijderpolder van voldoende water. Het gemaal is na ruim 20 jaar toe aan een grote onderhoudsbeurt. Een mooie kans om extra aandacht te besteden aan de vispasseerbaarheid van het gemaal.

Werkzaamheden
Tijdens de renovatie krijgen bijna alle onderdelen van het gemaal een onderhoudsbeurt: het gemaal krijgt nieuwe pompen, het gemaalgebouw krijgt een opknapbeurt, de vuilopslag en -verwerking wordt gerenoveerd en verbeterd en het gemaalterrein opnieuw bestraat. Met de nieuwe elektrotechnische installatie, kan het gemaal net zoals nu het geval is, volledig op afstand worden bestuurd. Gedurende de werkzaamheden gaat het bemalen van de polder gewoon door. Dit gebeurt door een tijdelijke pompinstallatie naast het gemaal. De pompcapaciteit van deze installatie is gelijk aan de bestaande pompcapaciteit.

Advertisements

Ruim baan voor vissen
Gemaal Meijepolder krijgt nieuwe visvriendelijke pompen en bij het gemaal legt het waterschap een nieuwe vispassage aan. Deze sluisvispassage bestaat uit een ronde buis van 60 cm en een schuif aan zowel de in- als uitstroomzijde van de buis. De vispassage werkt volgens vrijwel hetzelfde principe als een scheepvaartsluis: elk uur gaan de schuiven afwisselend open en dicht. Met lokpompen worden de vissen de vispassage ingelokt. Via de vispassage kunnen vissen in het voorjaar vanuit de Oude Rijn naar de polder om te paaien en in het najaar weer vanuit de polder naar de Oude Rijn om in dieper water te overwinteren.

Mogelijke overlast voor de omgeving
De werkzaamheden vinden voornamelijk op en nabij het gemaalterrein plaats. Bij de weg is wel zo nu en dan in- of uitrijdend bouwverkeer. De werkzaamheden zijn met borden langs de doorgaande weg aangegeven.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Theo Buijserd, tel. (030) 2097361. Mailen kan ook: buijserd.tja@hdsr.nl.

Meer informatie over dit project staat op de website van het waterschap, www.destichtserijnlanden.nl onder de knop ‘Plannen en Projecten’, ’werk in uitvoering’.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

26-02-2019 12:10