Reanimatieles op Driestar College

Het Driestar College in Gouda gaat remanimatieonderwijs geven aan zijn leerlingen. De school heeft hiertoe een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Hartstichting. De leerlingen leren via de ‘6 minutenles’ het lesprogramma van de Hartstichting, hoe ze borstcompressie kunnen toepassen, mond-op-mond-op-mondbeademing kunnen geven en een AED kunnen gebruiken. De remanimatielessen worden gegeven door leerkrachten van de school. Onderzoek wijst uit dat iemand van 13 a 14 jaar fysiek sterk genoeg is om goede borstcompressie te geven.

Bron: AD