Rapport STAB mogelijk deze week nog openbaar gemaakt

Gouda – Het rapport van het STAB over de Turfmarktkerkaffaire wordt waarschijnlijk deze week nog openbaar gemaakt. Dit zegt Jan de Koning (Gemeentebelangen Gouda). De Koning deed vorige week een verzoek om een spoeddebat om het rapport openbaar te krijgen. Vanwege de vertrouwelijkheid die er tot nog toe op rust is het voor raadsleden namelijk niet toegestaan om er open over te debatteren.

De Koning deed daarvoor een verzoek tot een interpellatiedebat. Inmiddels hebben ook de raadsleden van de coalitiepartijen hun steun uitgesproken voor het openbaar maken van het rapport. Daarmee wordt het voor het College heel moeilijk om openbaarheid nog te weigeren. “De druk op de ketel heeft effect gehad”, concludeert het raadslid dan ook.

Het STAB deed alleen onderzoek naar de wetmatige kant, niet naar de aanleiding voor het slopen van de kerk. De Koning hoopt met de openbaarmaking een volgende stap in die richting te kunnen zetten. Als de conclusies heel ingrijpend zijn, zegt hij, wil ik een debat met het College over de politieke kant. Een andere mogelijkheid is om toch te wachten tot de rechter uitspraak heeft gedaan. Dat is de lijn die veel coalitiepartijen tot nog toe aanhielden, waaronder de Partij van de Arbeid, het CDA en Christenunie.

Advertisements

Het GBG raadslid vindt dat alleen over het rapport kan worden gedebatteerd als het stuk echt openbaar is. Tot die tijd is het dus nog even de lippen op elkaar. De komende dagen gebruikt het College om privacygevoelige gegevens weg te lakken. Mogelijk ligt het rapport dan nog voor de kerst op het bureau van de raadsleden. Openbaar!

21-12-2020 17:15