Raad buigt zich over onteigeningsprocedure De Rijkestraat

Gouda – Het college wil een onteigeningsprocedure starten voor enkele panden aan de Rijkestraat in Gouda Oost. In het kader van het Bestemmingsplan Middengebied Gouda Oost is hier nieuwbouw gepland. Op dit moment moet er in De Rijkestraat nog één woning worden aangekocht van een particuliere eigenaar, zes winkels/bedrijfsruimten van twee andere eigenaren, van wie één van deze winkeleigenaren ook twee woningen in bezit heeft. Woensdag komt het voorstel tot het instellen van de onteigeningsprocedure in de gemeenteraad.

 Het college geeft aan dat sinds 2009 is geprobeerd om de benodigde percelen voor de uitvoering van het Bestemmingsplan Middengebied Gouda Oost aan te kopen. Tot nog toe is met een aantal eigenaren nog geen overeenstemming bereikt. De gesprekken blijven onverminderd doorgaan om toch tot een oplossing in minnelijke sfeer te komen. Omdat de percelen van essentieel belang zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan en een tijdige verwerving in minnelijke sfeer niet te garanderen is, is het voeren van een onteigeningsprocedure volgens het college onvermijdelijk. Het gaat om een rij galerijwoningen met in de onderlaag winkels.

Onderhandeling
Volgens de gemeente is er vanaf begin 2009 overleg gevoerd of proberen te voeren met de eigenaren, maar heeft dit niet tot overeenstemming geleid. In één geval heeft de gemeente pas begin 2017 voor het eerst persoonlijk contact met de eigenaar kunnen krijgen. Ondanks herhaalde verzoeken heeft de gemeente een aantal van de benodigde objecten (bedrijfsruimtes) nog niet kunnen bezichtigen. Volgens het college blijft de gemeente zich inzetten om met de betrokken partijen in onderhandeling te komen en te blijven. Om tot tijdige realisatie van het bestemmingsplan te kunnen overgaan, is het noodzakelijk dat de onteigeningsprocedure wordt doorlopen. Zonder onteigening is volgens het college de uitvoering van het bestemmingsplan op de bewuste percelen niet mogelijk.

Advertisements