Eerste paal Driestargebouw Gamma

Gouda – Wethouder Daphne Bergman sloeg maandagmorgen samen met de leerlingen Joëlle Versluis (brugklas vmbo-kader) en Dik de Vreugd (tweede klas praktijkonderwijs) de eerste paal voor de uitbreiding van het Driestargebouw Gamma.

Op dit moment maakt de sector vmbo-bk&PrO gebruik van twee gebouwen op twee locaties. Met de nieuwbouw vervalt het huidige gebouw Epsilon en komen alle klassen en alle beroepsgerichte afdelingen in één gebouw. Momenteel zijn in gebouw Epsilon gehuisvest de afdeling Praktijkonderwijs, lwoo-1 en 2 en klas 3 en 4 van de beroepsgerichte afdeling Zorg & Welzijn. Deze drie afdelingen komen dus in de nieuwbouw bij het reeds bestaande gebouw Gamma.

In de nieuwbouw wordt een volwaardige zorg & welzijn-afdeling met twee zorgpleinen, een klein- en grootkeuken en een brasserie. Daarnaast krijgt de afdeling Praktijkonderwijs de beschikking over een uitgebreid praktijklokaal met een keuken, plant- en dierhoek en een techniekgedeelte. Voor lwoo-1 en 2 wordt een aantal theorielokalen en een praktijklokaal gerealiseerd waar het vak Praktijk en Oriëntatie gegeven gaat worden. Naast bovengenoemde nieuwbouw die tegen het bestaande gebouw Gamma wordt aangebouwd, wordt er intern ook heel wat verbouwd.

Advertisements