Provincie Zuid-Holland sluit 2013 positief af

De provincie Zuid-Holland heeft in 2013 haar taken volgens planning en binnen de begroting weten uit te voeren meldt de provincie in een persbericht. De provincie heeft onder meer bijgedragen aan versterking van de regionale economie, verdere verbetering van de bereikbaarheid en uitbreiding en verbetering van recreatiemogelijkheden in de regio. De uitvoering van het in voorgaande jaren gevormde beleid is goed op gang gekomen en er is slechts een beperkte financiële afwijking van de begroting. De provincie heeft 2013 afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 26,3 miljoen.