Gemeente Gouda sluit 2013 positief

De gemeente Gouda sluit het jaar 2013, na afronding van de accountantscontrole, af met een positief resultaat in de jaarrekening van € 3,9 miljoen.
De accountant (PWC) heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening 2013 door de gemeenteraad.
De raad stelt vóór 15 juli de jaarrekening vast, waarna deze bij de provincie wordt ingediend.