Provincie ZH krijgt inzicht in Eurovisie-bidbook Rotterdam

Rotterdam is nog in de race voor het organiseren van het Songfestival in 2020. De Provincie steunt Rotterdam hierin en wil het graag een feestje voor de hele provincie maken. Rotterdam heeft nu de provincie uitgenodigd om het bidbook in te zien.

“Onze steun is niet alleen financieel. We denken ook graag mee over manieren om er echt een feest
voor de hele provincie van te maken”, zegt VVD-Statenlid Rense Weide.

Concurrentie uit het Zuiden
Maastricht, de enig overgebleven concurrent van Rotterdam, probeert zich heel nadrukkelijk te
profileren als meest Europese stad. Weide: “Dat snap ik wel, want op andere gebieden scoort
Rotterdam duidelijk beter. Maar Zuid-Holland steekt veel geld en energie in de viering van 75 jaar
vrijheid volgend jaar. Wat is een mooier Europees thema dan vrede op ons continent?”

Advertisements

1 miljoen steun
Provinciale Staten hebben begin juli 1 miljoen euro beschikbaar gesteld als Rotterdam het
Songfestival mag organiseren. De Zuid-Hollandse fracties van VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks,
50plus en DENK steunden het amendement waarin dit is geregeld.

02-08-2019 14:40