Positieve cijfers en noodzakelijke investeringen in de stad

Gouda – Samenhangende plannen voor nieuwe schoolgebouwen, realisatie van sociaal teams voor 0 tot 100+ jaar, minder mensen in de bijstand, verdere afname van huishoudelijk restafval, 271 nieuwbouwwoningen en minder meldingen van jeugdoverlast. Het is slechts een greep uit wat in 2018 is gerealiseerd in Gouda. Door gezamenlijke inspanning met maatschappelijke instellingen, zorgaanbieders, ondernemers, onderwijs en de vele Goudse vrijwilligers is dit mogelijk geworden. Investeringen in de stad zijn gedaan waar dat nodig was en tegelijkertijd is de financiële positie van de gemeente verbeterd. 

Financieel is gestuurd om binnen de afgesproken kaders te blijven. Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging heeft de gemeente een reëel overschot van 4,9 miljoen. Het overschot is het bedrag dat overblijft na verwerking van alle plussen en minnen. De gemeenteraad neemt in juli een besluit over de bestemming hiervan. De structurele lijn van de schuldpositie van Gouda is dalend. Deze daling is volgens de prognose en staat op 292 miljoen. Gouda blijft daarmee onder het schuldenplafond van 315 miljoen, zoals in het coalitieakkoord is afgesproken. De weerstandsratio is 1,8 en krijgt de beoordeling ‘ruim voldoende’ om risico’s af te dekken.

 

Advertisements

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android  

21-05-2019 10:00