Aanpak essentaksterfte in Gouwebos-West en Krimpenerhout

De komende weken inventariseert Staatsbosbeheer in opdracht van Groenalliantie Midden-Holland de zieke essen in Gouwebos-West en de Krimpenerhout. De bomen worden gemarkeerd zodat er inzicht ontstaat in de omvang van het probleem.

De boswachters inventariseren welke bomen zijn aangetast door de essentaksterfte en daarom in 2020 moeten worden weggehaald. Deze bomen krijgen gekleurde stippen; in vakjargon heet dit blessen.

Gekleurde stippen
Bij het blessen gebruikt Staatsbosbeheer drie kleuren. Bomen met een blauwe stip blijven staan. Deze bomen zijn gezond of hebben een bijzondere recreatieve of ecologische waarde. Bomen met een witte stip blijven ook staan. Die worden alleen gesnoeid. Bomen met een oranje stip of streep worden gekapt. Deze zwakke bomen kunnen takken verliezen of helemaal omvallen. Niet elke boom krijgt een stip. Wanneer voor een hele groep dezelfde maatregelen gelden worden daarover afspraken gemaakt met de aannemer en geven we dat niet voor elke boom apart aan.

Advertisements

Essentaksterfte
De es is een karakteristieke, inheemse boomsoort die niet herstelt van de essentaksterfte. Zo’n 90% van de bomen gaat dood. Aangetaste bomen bevatten donkere verkleuringen in de bast, weinig tot geen blad en veel dode takken. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer gevaarlijke situaties voorkomen. Daarnaast worden in de Krimpenerhout ook hele vakken met dode essen weggehaald om braam niet te laten overheersen en het bos vitaal te houden.

Herplant
Daar waar in Gouwebos-West en de Krimpenerhout open plekken ontstaan, plant Staatsbosbeheer nieuwe bomen. Dat gebeurt op z’n vroegst in het najaar van 2021. Daarbij gebruiken we verschillende soorten inheemse loofbomen zoals meidoorn, hazelaar, zomereik en vlier. We werken daarbij toe naar gemengde bossen met een gevarieerde structuur om daarmee de biodiversiteit te vergroten en de kans op ziektes te verkleinen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android  
20-05-2019 20:55