Positief advies over IJsseldijk

De milieueffecten van het versterken van de IJsseldijk tussen de Julianasluis en Waaiersluis in Gouda zijn goed in kaart gebracht. Dat stelt een onafhankelijke commissie in een advies. Voordat de provincie Zuid-Holland een besluit neemt over deze verbeterplannen zijn de milieueffecten in beeld gebracht in een rapport. Hoogheemraadschap van Rijnland pakt drie delen van de IJsseldijk aan omdat de dijk niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Hiervoor heeft het Hoogheemraadschap het projectplan ‘Verbetering IJsseldijk Gouda’ opgesteld.

Bron: AD