Ouderen ontdekken wooncommunes

Onderzoek onder leden van Vierstroom, onderdeel van Fundis, wijst uit dat 55% van de ouderen beseft dat ze op het gebied van wonen en zorg zelf (financiële) oplossingen moeten zoeken. 10% van de ouderen denkt zelfs serieus na over wonen in een woongroep met behoud van eigen regie en waar nodig met ondersteuning van een zorgorganisatie.

Het online onderzoek is uitgevoerd onder 1000 leden (van de in totaal 62.000 leden) met een gemiddelde leeftijd van 69 jaar. Van de respondenten is 59% man en 41% vrouw. Met een respons van 51,8% bevestigt het onderzoek vermoedens van Fundis dat steeds meer ouderen zich bewust zijn van hun zorg- en woonwensen. Het onderzoek toont verder aan dat de helft van de respondenten positief oordeelt over de eigen (financiële) mogelijkheden. Voldoende financiële middelen geven rust. Gebrek aan een sociaal vangnet leidt tot (kop)zorgen. Op de vraag of voorbereidingen worden getroffen om te verhuizen, geeft 82% aan op dit moment niet te willen verhuizen. De meerderheid hiervan denkt wel dat verhuizen in de toekomst wellicht noodzakelijk is. Kleiner gaan wonen en verhuizen uit voorzorg zijn de voornaamste redenen. En als er dan verhuist moet worden, dan wil 10% bij voorkeur in een woongroep gaan wonen. Als het gaat om de financiering van toekomstige woonwensen ziet 46% de verkoop van de huidige woning of een goedkopere woning als mogelijkheid om de hiervoor benodigde middelen vrij te spelen.

Het snel veranderende zorglandschap en de maatregelen vanuit de overheid hebben Fundis al in een vroeg stadium doen beseffen dat het ontwikkelen van nieuwe woonvormen naast het traditionele verzorgings- en verpleeghuis onontbeerlijk is. Zo is scheiden van wonen en zorg binnen de verzorgingshuizen inmiddels gemeengoed. Mensen huren nu een appartement en doen indien nodig een beroep op zorg. En mensen met dementie kunnen – eventueel met partner – kiezen voor particuliere dementiezorg in Martha Flora Gouda. WelThuis, ook onderdeel van Fundis, ontwikkelt het concept VerpleegThuis; intramurale verpleeghuiszorg in de thuissituatie. En tot slot ontwikkelt Fundis samen met partners plannen voor het opzetten van woongroepen.

Het nadenken over woon- en zorgwensen is een eerste stap. Heet hangijzer bij veel mensen is de financiering. Het geld zit vaak letterlijk in ‘bakstenen’. Jeroen van den Oever, bestuurder Fundis: “Ik roep banken en verzekeraars daarom op om nieuwe producten aan te bieden dan wel te ontwikkelen zodat ouderen hun toekomstige woon- en zorgwensen kunnen financieren. Op deze manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.”