Ouderen in West-Nederland hebben het zwaarder

Ouderen in West-Nederland hebben het beduidend minder makkelijk dan in het Noorden of Oosten. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek dat de stichting Zilver Wonen Weken onlangs liet uitvoeren onder ruim 1200 ouderen van 55-80 jaar. Er wordt minder naar elkaar omgekeken en er is minder zorg voor elkaar vanuit de buurt of straat. Daarnaast blijkt dat het in West-Nederland lastiger is het huis aan te passen voor meer comfort en veiligheid. Dit, terwijl zelfstandig in het eigen huis kunnen wonen voor alle ondervraagden, samen met een goede gezondheid, bovenaan de wensenlijst van de ouderen staat.

Het eigen woningbezit verschilt regionaal sterk. Noord-Nederland spant met een percentage van 73% koopwoningen de kroon, terwijl West-Nederland slechts 55% woningeigenaren kent (landelijk 62%). Wanneer je niet afhankelijk bent van een huurbaas kun je zelf beslissen welke aanpassingen je aan je woning wilt laten doen. Huurders zijn daarvoor grotendeels veelal afhankelijk van de woningbouwvereniging.
Ouderen geven de voorkeur aan wonen in een flat, etagewoning of appartement. Vaak zijn deze woningen gelijkvloers, en -als de toegang tot het appartement niet via een trap gaat- ondervinden die bewoners geen problemen met traplopen. In West-Nederland woont 30% in zo’n gelijkvloerse woning, terwijl dat in Oost-Nederland slechts 12% is (landelijk 22%).

Sociaal vangnet verschilt
Er zitten flinke verschillen in de manier waarop de buren en de overige mensen in de straat naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen; ook wel het sociale vangnet genoemd. Zo zegt 65% van de Noord-Nederlanders dat men in de buurt of straat naar elkaar omkijkt, tegenover slechts 50% van de West-Nederlanders. Ook de respondenten uit West-Nederland zeggen beduidend minder voor elkaar te zorgen (33%) vergeleken met te mensen die in Noord-Nederland (45%) of Oost-Nederland (42%) woonachtig zijn.

Ouderen slecht voorbereid op zelfstandig wonen
Een goede gezondheid (79%) staat met stip bovenaan de wensenlijst van het ideaal ouder worden. Daarna volgen zelfstandig, in het eigen huis, kunnen blijven wonen (51%) en (financiële) onafhankelijkheid (47%). Bij dit ideaalbeeld van het ouder worden zijn nagenoeg geen verschillen tussen de regio’s. Op de website www.zilverwonen.nl raadt de stichting ouderen aan tijdig te beginnen met nadenken over verstandig ouder worden. Hierbij kun je denken aan passende voorzieningen of verbouwen dan wel verhuizen. Hiermee kunnen ze hun ideaalbeeld met betrekking tot hun gewenste woonsituatie ook daadwerkelijk verwezenlijken. Dat is volgens de stichting beter dan geconfronteerd te worden met een plotselinge verandering (bijvoorbeeld een val). In veel gevallen houdt dit in dat er dan op stel en sprong allerlei zaken geregeld moeten worden.
Het onderzoek geeft aan dat veel mensen (71%) hier nog vrijwel of helemaal niet mee bezig zijn. Ouderen woonachtig in West- en Oost-Nederland zijn hier vaker dan de rest van ouderen in Nederland nog niet mee bezig (beide 77%), terwijl de Noord- en Zuid-Nederlanders het hier met 67% resp. 68% het slechts iets beter doen.