Oproep aan gemeenten om verantwoordelijkheid te nemen voor kwetsbare ouderen

Gouda – Gemeenten in Midden-Holland moeten zich actief inzetten om het mogelijk te maken dat kwetsbare ouderen langer zelfstandig kunnen thuiswonen. Daarvoor moeten zij een integraal woon-, service-, en zorgconcept bieden. De gemeenten zouden dit als topprioriteit moeten opnemen in het nieuwe collegeprogramma dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 opgesteld wordt. Dat schrijven Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, QuaWonen, Fundis, Zorgpartners Midden-Holland, Kwadraad en het Groene Hart Ziekenhuis in een pamflet. Samen willen ze een sterk front vormen om een goed concept te realiseren voor kwetsbare senioren.

Door de hogere levensverwachting stijgt het aantal senioren, maar er zijn onvoldoende passende woningen met zorg, service of diensten in de buurt. Kwetsbare ouderen dreigen in een isolement te raken en te vereenzamen en dat wil men voorkomen. Verder is er sprake van een explosieve toename van crisissituaties (in de huiselijke omgeving) in de regio.

Beschutte woonvormen
Wat deze kwetsbare ouderen nodig hebben zijn beschutte woonvormen met ontmoetingsmogelijkheden, welzijn en servicediensten in de buurt. Er is behoefte aan nieuwe alternatieven die het traditionele verzorgingshuis vervangen. Er zouden meer laagdrempelige activiteiten en ontmoetingsruimtes in de wijk moeten zijn. De woonvoorzieningen voor kwetsbare ouderen moeten in de nabijheid liggen van passende voorzieningen.

Advertisements

Samenwerking vereist
Woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Midden-Holland hebben inmiddels de handen ineen geslagen. Gezamenlijk werken zij actief aan de ontwikkeling van verschillende woonconcepten en voorzieningen voor senioren. Partijen roepen gemeenten in Midden-Holland op om een actieve regierol te vervullen in het mede mogelijk maken van aanvullende woon-, zorg- en welzijnsconcepten voor kwetsbare senioren als toevoeging op het bestaande aanbod.

Wat vragen de organisaties van gemeenten?
De samenwerkende organisaties vragen de gemeenten de regierol op te pakken als het gaat om het beschikbaar krijgen van voldoende geschikte locaties en verlenen van planologische medewerking. Daarnaast willen zij dat de Wmo-budgetten worden ingezet voor dagbesteding, (zorg)infrastructuur, ontmoetingsfunctie, specifieke voorzieningen en dergelijke. Verder wil men dat de gemeenten eenvoudige wet- en regelgeving en kortdurende procedures faciliteren zodat indicatiestelling voor ‘Hulp bij het Huishouden’ en welzijn door een wijkverpleegkundige kan plaatsvinden.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via persbericht@goudafm.nl