Opbrengst collecte kinderboerderij € 5.670

Afgelopen week vond de jaarlijkse collecte van kinderboerderij De Goudse Hofsteden plaats. Deze collecte heeft € 5.670,28 opgebracht en is onder andere bestemd voor het onderhoud van de kinderboerderij. De kinderboerderij bedankt hierbij alle gulle gevers. Heeft u de collectant gemist, maar zou u ons toch graag een gift geven. Dit is ook mogelijk via ons rekeningnummer: NL27 INGB 0004 3094 38 t.n.v. Stichting kinderboerderij De Goudse Hofsteden te Gouda.