Onderzoek verkeersplan: afsluiten Veerstal ‘zeer risicovol’

Gouda  –  Het afsluiten van de Nieuwe Veerstal voor doorgaand verkeer is ‘zeer risicovol’ voor de bereikbaarheid van de Goudse binnenstad. Dit blijkt uit recent onderzoek dat Roots Beleidsadvies deed in opdracht van Gouda Onderneemt. De ondernemersorganisatie wilde in kaart hebben wat de economische impact van het verkeersplan is voor Goudse ondernemingen. Zij stuurden het rapport afgelopen weekend in aan de gemeente, tezamen met een pakket aan zienswijzen van de ondernemers zelf.

In het onderzoek is gekeken naar de tien ‘clustermaatregelen’ van het verkeersplan. Dit zijn de belangrijkste ingrepen in het Goudse wegennet (zie onderaan). Er werd gekeken wat voor een effect een maatregel heeft op de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de overall economie. Ook werd gekeken naar de bezoekerseconomie (bezoekers van buiten Gouda) en naar ‘bedrijfseconomisch functioneren’.

Gematigd positief
Door de bank genomen is het rapport gematigd positief. Zo levert het verbeteren van de randwegen  volgens de onderzoekers een positieve bijdrage. Ook maatregel 10, in de binnenstad, kan potentieel een bijdrage leveren, mits goed uitgevoerd. Weinig effect op de lokale economie hebben nummer 3, 6, 7 en 8. Dit zijn ingrepen waar de bewoners en bezoekers de minste overlast van ondervinden.

Advertisements

Kleiwegplein
Anders is dat voor nummer 4 en 9. Het vereenvoudigen van het Kleiwegplein (4) betekent het afsluiten van de Kattensingel voor doorgaand verkeer. Ook is het slagen van het plan afhankelijk van een hele rits andere maatregelen, zodat er tegen die tijd veel minder auto’s het plein passeren. Een ongeluk zit hierbij in een klein hoekje.

Eenrichtingsweg
Ook nummer 9, de eenrichtingsroute van de Thorbeckelaan en het eenrichtingscarre vlakbij supermarkt Plus Koornneef, krijgt een kritische noot mee. Zo heeft het sluiten van de route grote impact op de winkels aan het van Hoogendorpplein en mogelijk ook op de winkels aan de Willem en Marialaan. Ook Monuta bleek eerder niet gelukkig met de eenrichtingsweg, die hun, en de begrafenisstoet noodgedwongen door een woonwijk heen stuurt. Met de nodige aanpassingen kan dit plan echter nog redelijk goed uitpakken, denkt Roots.

Zeer risicovol
Dat geldt niet voor de autoluwe Nieuwe Veerstal. Het wordt weliswaar fijner om er te verblijven, maar de gevolgen voor de bereikbaarheid zijn groot. ‘Zeer risicovol’, vindt Roots dit plan daarom. Het leidt tot problemen op de toegangswegen naar de Goudse binnenstad. Ook zou het kunnen leiden tot overbelasting van de Randweg, denkt het bureau. Dat het idee in de modellen van het gemeenteplan goed uitpakt kan weleens komen doordat mensen worden ontmoedigd met de auto naar de binnenstad te komen. Als mensen de auto laten staan, of gewoon besluiten te gaan winkelen in een andere stad, is dat een groot risico voor de Goudse ondernemers.

Voorzitter Nico Voogt van Gouda Onderneemt toonde zich blij met het onderzoek. Meer over het verkeersplan morgen in deGouda Digitaal.

1&2 Verbeteren randwegen
3. Het nieuwe 30 (km/h)
4. Vereenvoudigen Kleiwegplein, verblijfsruimte maken
5. Pilot afsluiten Veerstal doorgaand verkeer
6. Verbeteren verblijfskwaliteit Blekerssingel en Fluwelensingel
7. Visueel versmallen Bodegraafsestraatweg
8. Jouberstraat-Zwarteweg verblijf verbeteren
9. Eenrichtingscarré Thorbeckelaan/van Hoogendorpplein
10. Verbeteren verblijf en groen binnenstad (autoluwe binnenstad)

14-04-2021 15:05