Ondernemersbijeenkomst ‘Regionale Energiestrategie Midden-Holland’

Bedrijf Croda in Gouda

Gouda – Dit jaar wordt, als onderdeel van het Nationale Klimaatakkoord, de conceptversie van de Regionale Energie Strategie Midden-Holland (RES M-H) opgesteld. In de RES M-H wordt onder meer vastgelegd waar en wanneer zonne- en windenergieprojecten worden gerealiseerd, hoe energiebesparing een sterke impuls kan krijgen en hoe de komende decennia bedrijventerreinen kunnen worden voorzien van alternatieven voor aardgas als bron voor verwarming.

Een complexe opgave waar bedrijven op velerlei manieren mee te maken krijgen, maar die ook kansen biedt om nieuwe diensten en producten in de markt te zetten. De gezamenlijke duurzaamheidsplatforms in Midden-Holland organiseren op 6 maart a.s. een bijeenkomst om ondernemers bij te praten over de RES M-H, maar ook om hun inbreng op te halen om te zorgen dat de belangen van het bedrijfsleven goed worden meegenomen bij de uitvoering van de RES. Energietransitie is onvermijdelijk, en elk bedrijf krijgt ermee te maken, maar het moet wel een voorspelbaar proces zijn. Zodat investeringen gedaan kunnen worden op passende momenten, en lonend zijn.

Gratis toegang, aanmelden verplicht
De bijeenkomst vindt plaats op 6 maart bij Croda, Buurtje 1, 2802 BE Gouda. Het programma begint om 16.15 uur (inloop vanaf 16.00 uur) en duurt tot 18.30 uur. De toegang is gratis, aanmelden via de website van Duurzaamheidsplatform Gouda is verplicht: https://dpgouda.nl/events/bijeenkomst-regionale-energie-strategie-midden-holland/.

Advertisements

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

28-02-2020 18:30