Onderhoud Kale Jonkerpad Goudse Hout

Vanwege onderhoud is het fietspad aan het Kale Jonkerpad in het Goudse Hout vanaf 6 mei circa een maand afgesloten. Fietsers kunnen omrijden via de Achterwillenseweg. Voetgangers kunnen de omliggende voetpaden gebruiken als zij een rondje door het gebied willen wandelen. Het fietspad is op elf plaatsen ernstig verzwakt. Op deze plekken kruist het fietspad een watergang. De dammen zakken en ook de duikers die de watergangen verbinden liggen vaak helemaal onder water. In natte periodes loopt het water nu al de bermen in. Als de kruisingen niet worden opgehoogd komt het water straks ook op het fietspad te staan. Halfverharding Nadat de aannemer de dammen heeft verhoogd is het fietspad wel weer toegankelijk, maar moeten gebruikers er rekening mee houden dat ter plaatse van kruisingen halfverharding ligt. De dammen worden pas in het najaar voorzien van een nieuwe asfalt laag. Dit gebeurt dan pas omdat de dammen waarschijnlijk nog een beetje gaan nazakken nadat ze weer op de juiste hoogte liggen. Kwaliteitsimpuls De werkzaamheden vormen onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Groenalliantie die als doel heeft de recreatiegebieden Reeuwijkse Plassen e.o. en de Krimpenerhout aantrekkelijker te maken zodat bezoekers er meer kunnen doen, beleven en zien. De provincie Zuid-Holland draagt bij in de kosten. De uitvoering is in handen van Staatsbosbeheer, dat de gebieden beheert in opdracht van Groenalliantie Midden-Holland. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u opwww.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving? Mail het ons via redactie@degouda.nl Download nu deGouda App voor iOS en Android