Oeverzwaluwen vertrokken uit Westergouwe

Gouda – Het bouwgebied Westergouwe is weer vrijgeven nu de oeverzwaluwen zijn vertrokken naar warmere oorden. De ecoloog heeft op 1 september vastgesteld dat er geen broedende zwaluwen of andere broedende vogels meer aanwezig zijn in Westergouwe. De bouw op Eiland-II kan nu verder gaan.

Een broedkolonie oeverzwaluwen streek in het voorjaar neer in sommige delen van Westergouwe-I, nabij de eilanden. De bouwactiviteiten vlak bij de nesten op het eerste wooneiland lagen daardoor sinds Koningsdag noodgedwongen stil. Op Eiland-I kon de bouw al eerder beginnen omdat een vos daar huis hield in de nesten.

Bedreigde vogelsoort
De oeverzwaluw stond tot voor kort op de zogenaamde Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten en op grond van de Flora- en Faunawet is het verboden nesten van die vogels te verstoren. Bij gebrek aan steile rivieroevers duikt de oeverzwaluw steeds vaker op in zandhopen op bouwplaatsen en dat leidt er geregeld toe dat werkzaamheden tijdelijk moeten worden stil gelegd. Ondanks de continue ecologische begeleiding en voorzorgsmaatregelen die in Westergouwe worden genomen, had de oeverzwaluw zich in zeer lage zandwalletjes gevestigd.