Nieuwe overeenkomst voor verwerking van papier

Op maandag 18 januari zetten algemeen directeur Jan Krapels van Cyclus en algemeen directeur John van den Heuvel van Peute Papierrecycling hun handtekening onder een nieuw contract voor de verwerking van papier. Ook vanaf 1 februari 2016 blijft Peute Papierrecycling het papier uit zeven gemeenten in de Cyclus-regio verwerken.

In nauw overleg met de opdrachtgevers stelde Cyclus het bestek op voor de Europese aanbesteding. Naast een aantrekkelijk tarief was duurzaamheid een belangrijk criterium. Peute Papierrecycling kwam van de vijf inschrijvers het beste uit de bus. Deze verwerker scoorde naast prijs onder andere goed op ketentransparantie, social return on investment, transportkilometers en voertuigeninzet.

16.000 ton papier
Jaarlijks levert Cyclus zo’n 16.000 ton papier aan. Peute Papierrecycling verwerkt dit op duurzame wijze op de vernieuwde locatie in Dordrecht. Het overgrote deel van het verwerkte papier komt uiteindelijk als grondstof terecht bij Europese papierfabrieken, die gecertificeerd zijn volgens de hoogste standaarden.

Advertisements