Nieuw project Straatadvocaat voor jongeren actief

Gouda – Sinds kort is in de regio Midden-Holland het project Straatadvocaat jongeren actief. Deze nieuwe en innovatieve functie wordt gefaciliteerd door stichting KernKracht, een belangenorganisatie ter
bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid. De twee straatadvocaten zetten zich actief in voor jongeren tussen de 17 en 27 die dak- en thuisloos zijn, zijn geweest of dreigen te worden.

Zij doen dit op zoveel mogelijk manieren, zo gaan zij de straat op om jongeren op te zoeken maar leggen zij ook contacten binnen het reguliere aanbod van hulpverlenende instanties voor jongeren. De straatadvocaten zijn geen jurist of hulpverlener maar werken als ervaringsdeskundige belangenbehartigers. Zij proberen individuele wensen in de hulpverlening af te stemmen met beleidsmakers, staan in contact met hulpverlenende instanties en gemeenten, signaleren knel- en verbeterpunten in de huidige zorg, adviseren bij klachten, bemiddelen bij problemen en zoeken samen met de jongeren naar oplossingen. Zo fungeren zij op een laagdrempelige manier als onafhankelijk vertrouwenspersoon en hoopverlener.
E-mail: straatadvocaatjongeren@kernkracht.nl. Zie voor meer informatie onze website www.kernkracht.nl.