Nieuw Bordeel mag van Gouda

Niets staat de komst van een nieuw bordeel aan de Nieuwehaven in Gouda meer in de weg. De gemeenteraad stemde gisteravond in met het bestemmingsplan Binnenstad West. Wel werd een motie van Gouda Positief aangenomen die de exploitant beperkingen oplegt. Zo moet hij geluidwerende maatregelen nemen en moet hij een convenant ondertekenen met omwonenden. De gemeente moet optreden bij overlast. Enkele fracties hadden graag in de voorwaarden een uitsterfbeleid opgenomen, zodat wanneer de exploitant van het bordeel stopt, er niet nog eens een bordeel mag worden gevestigd. In het pand zat eerder jarenlang een sekshuis, waar omwonenden overlast van hadden. Het uitsterfbeleid komt binnenkort wel aan de orde bij het prostitutiebeleid.(Bron AD)