Niet politiek, wel deskundig

Jan Willem Eelkman Rooda

Gouda – Op 20 maart zijn er weer verkiezingen, niet alleen voor de Provinciale Staten, maar ook voor de Waterschappen. Waarom zou je een gekozen bestuur nodig hebben en kun je niet een paar ambtenaren alle besluiten laten nemen?

Omdat uw geld voor taken van het waterschap op diverse manieren kan worden besteed: aan de dijken, aan afvalwaterzuivering, muskusrattenbestrijding; betalen boeren meer of minder dan stedelingen, gaan we geld lenen etc.

Politieke partijen doen sinds 2008 mee aan de verkiezingen voor de waterschapsbesturen en heel wat mensen vinden dat dat niet zou moeten. Er bestaan geen socialistische sluizen of christelijke dijken.

Het waterschapsbestuur is een functionele democratie en moet gedreven worden door deskundigheid, creativiteit en een lange termijnvisie.

Er is één partij die afstand neemt van de politiek en dat is de Algemene Waterschapspartij. In Rijnland is Jan Willem Eelkman Rooda kandidaat voor deze partij.

Niet politiek betekent:
• geen belangengroepen waar we voor werken;
• niet schatplichtig aan een ,,Haagse agenda”;
• geen ,,verwatering” van budgetten naar andere niet-kerntaken (Veiligheid op 1!);
• mogelijkheden om de lange termijn oplossingen te zoeken.

Verder vindt AWP het belangrijk dat
  De vervuiler betaalt;
• Het waterschap zich beperkt tot Kerntaken: Veiligheid,
Voldoende water (niet te veel, niet te weinig) en Schoon Water;
• De financiële huishouding op orde komt; schuldreductie tot max 200% van de begroting.

Jan Willem Eelkman Rooda tijdens Gouda Actueel op GoudaFM:

 

Als je meer over het AWP-programma wilt weten, kijk dan op de website van AWP Rijnland  of www.stemawp.nu, doorklikken naar Rijnland. Daar is ook informatie te vinden over onze speerpunten en de successen die dankzij AWP-inzet afgelopen jaren zijn behaald.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

15-03-2019 15:30

Advertisements