Inschrijving Groene Hart kunstprijs 2019 van start

Kunstenaars uit heel Nederland kunnen zich voor beide competities vanaf nu inschrijven via de inschrijfformulieren op website www.groenehartkunst.nl. Ook de Themaomschrijving 2019 en de Deelnamevoorwaarden 2019 kunnen daar worden gedownload. In de Deelnamevoorwaarden vindt de kunstenaar ook alle voor hem belangrijke data.  De sluitingsdatum voor inschrijving is zondag 18 augustus 2019.

Water: Vriend en Vijand
Dàt is het thema van de 11e Groene Hart Kunstprijs-competitie, maar óók van de door de Stichting Oude Hollandse Waterlinie uitgeschreven ontwerpwedstrijd ‘Verbeelding van de Waterlinie’ (zie hieronder). Nederlanders staan al eeuwenlang bekend als beheersers van water. Het Groene Hart is er het spreekwoordelijk voorbeeld van! Eeuwenlange vervening leidde tot uitgestrekte veenplassen, waardoor water en wind vrij spel kregen en hele stukken grond – en zelfs dorpen – verdwenen. Er werden windmolens, dijken en sluizen gebouwd, en meren en plassen drooggemalen en ingepolderd. De vijand werd zo weer tot vriend gemaakt. Water kan echter ook onze vijand zijn: stijgende waterspiegels en overstromingen enerzijds, lage waterstanden en uitgedroogde dijken anderzijds.

Het thema ‘Water: Vriend en Vijand’ is zonder meer ook van toepassing op de Oude Hollandse Waterlinie. Ons land werd in 1672 overvallen door legers van onder andere de Franse Zonnekoning. Het oosten viel al heel snel in handen van de vijand en het volk was redeloos, het land reddeloos en de regering radeloos. Door stadhouder prins Willem III werd in allerijl een verdedigingslinie aangelegd, de Oude Hollandse Waterlinie, die het land – door inundatie – zou behoeden voor de totale ondergang. Met succes! De vijandelijke legers werden erdoor tot staan gebracht en tot een roemloze aftocht gedwongen. Water: een vijand voor de verdreven legers maar een grote vriend voor de Nederlanden!

Advertisements

Groene Hart Kunstprijs 2019
Met ingang van de 11e editie van de Groene Hart Kunstprijs wordt er voor de toekenning van de juryprijzen geen onderscheid meer gemaakt tussen professionele en amateur-kunstenaars. Er bestaan in de kunstwereld geen vastomlijnde criteria voor, de scheidslijn tussen deze twee categorieën is vaag, en in de praktijk blijken de werken qua kwaliteit vaak inwisselbaar. Er zal door de professionele jury nu een 1e, 2e en 3e prijs worden toegekend, waaraan een geldbedrag is verbonden van € 2.000, € 1.000 en € 500. Ook zijn er 2 eervolle vermeldingen (zonder geldbedrag). De prijsuitreiking én opening van de expositie vindt plaats op vrijdagavond 18 oktober 2019.

Groene Hart Kunst Publieksprijzen
Ook dit jaar worden er weer twee Publieksprijzen uitgereikt, elk met een geldbedrag van € 500, en wel op zondag 10 november: de GHK Bezoekers Publieksprijs – waarvoor de bezoekers aan de expositie hun stem kunnen uitbrengen – en de GHK Online Publieksprijs; daarvoor kan iedereen zijn digitale stem op de website van Groene Hart Kunst uitbrengen. Deze prijzen worden uitgereikt op zondagmiddag 10 november 2019.

Groene Hart Kunst Jeugdproject
Het Jeugdproject 2017 was een groot succes: leerlingen, scholen, meewerkende kunstenaars én publiek waren zeer enthousiast over het gepresenteerde resultaat. Alle reden dus om dit project weer te herhalen. Alle 12 basisscholen in de gemeente Nieuwkoop worden weer uitgenodigd om hun groepen 6/7 een klassikaal kunstwerk te laten vervaardigen, nu naar het thema van 2019: Water: Vriend en Vijand. Elke groep krijgt een “eigen” kunstenaar, afkomstig uit verschillende kunstdisciplines, toebedeeld, die in de periode medio oktober/medio november met de groep aan de slag gaat.

De kunstwerken (1 per groep/school) worden beoordeeld door een professionele jury.

Het GHK Jeugdproject kent – op verzoek van de scholen – geen prijswinnaars: alle leerlingen worden mét de door hen gemaakte kunstwerken op zondagmiddag 17 november 2019 in het zonnetje gezet!

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

15-03-2019 11:15