Nico Habermehl ontvangt erepenning van gemeente Gouda

Op donderdagavond 17 juli heeft burgemeester Milo Schoenmaker de erepenning van de stad Gouda uitgereikt aan de heer Nico Habermehl. Habermehl kreeg deze bijzondere onderscheiding voor zijn grote verdiensten op het gebied van geschiedschrijving voor onze stad.

Sinds 1986 is Habermehl zeer actief op het gebied van de historie in de stad Gouda. In de brede zin, want zijn interesse is groot en zijn onderwerpen veelzijdig. Hij heeft talloze artikelen geschreven en boeken gepubliceerd en op deze manier veel bijgedragen aan het zichtbaar maken van de geschiedenis van de stad Gouda.

De penning werd als verrassing uitgereikt in de Speelwinkel waar Habermehl wekelijks zingt in het Shantykoor West Zuidwest.

De erepenning wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich jegens de gemeente Gouda in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. De toekenning van erepenningen geschiedt door burgemeester en wethouders.