Netwerk Samen voor Goud

Eenzaamheid is een breed begrip dat onder alle leeftijden voorkomt. Dit uit zich al in kleine dingen, zoals het feit dat iemand niet eens boodschappen kan halen in de supermarkt, of dat een jongere van 15 jaar zijn verhaal over de vervelende thuissituatie niet kwijt kan. Veel jongeren kunnen hun verhaal niet delen en voelen zich daardoor eenzaam. Dat is het gat in de Goudse samenleving waarin Netwerk Samen voor Goud investeert. Zij hebben als doel om hulp en netwerk te bieden aan kwetsbare mensen aan Gouda. Dit doen zij door jongeren te enthousiasmeren om aandacht te geven aan deze doelgroep. De jongeren hebben vaak echt wel tijd, alleen moet het werk wel gefaciliteerd worden.

Netwerk Samen voor Goud inspireert en motiveert jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor mensen die weinig of geen netwerk hebben. In de praktijk uit zich dit in maatjesprojecten van jongeren met
ouderen, maar ook maatjesprojecten van een 
23 jarige jong volwassene en een meisje van 12 jaar. Naast de individuele contacten, zijn er een aantal groepsprojecten. Denk aan de succesvolle activiteit sporten met statushouders en Goudse jongeren, 
het jaarlijkse Leo Vroman Geeft project, of het 
onlangs gestarte initiatief huiswerkbegeleiding 
voor statushouders, in samenwerking met 
Kerk & Vluchteling. Jongeren beseffen vaak niet 
dat hun inzet ontzettend waardevol is.

Advertisements

Door het persoonlijke contact dat Netwerk Samen voor Goud met zowel de jongeren als de hulpvragers heeft, raken de jongeren en de hulpvragers bewust dat het contact met elkaar erg gaaf is. De jongeren van Gouda hebben impact in de samenleving.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met 
Maurice via maurice@samenvoorgoud.nl of 06-21905867.

Bron: deGouda Digitaal

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
19-10-2018 13:07