Muziek in Waddinxveen officieel erkend als concertpodium

Waddinxveen – Muziek in Waddinxveen (MIW) is door het landelijke Fonds voor de Podiumkunsten officieel erkend als concertpodium. Het Fonds streeft naar een podiumkunstensector, die zo veel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staat. Het Fonds is van oordeel dat Muziek in Waddinxveen een heldere artistieke positie heeft verworven door aantrekkelijke programmering van goede klassieke muziek, gecombineerd met wereldmuziek en (koor)zang. Op grond van de erkenning komt Muziek in Waddinxveen in 2018 in aanmerking voor subsidiëring door het Fonds.

Muziek in Waddinxveen organiseert zes keer per jaar zondagmiddagconcerten in de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade. De erkenning en subsidiëring is voor Muziek in Waddinxveen een stimulans om voort te gaan op de ingeslagen weg van programmering van een hoogwaardig en gevarieerd aanbod. Albert Grooten, voorzitter van Muziek in Waddinxveen is verheugd over de erkenning: “Het is goed nieuws voor Waddinxveen dat het Fonds voor de Podiumkunsten, naast de erkenning van Cultuurhuys de Kroon als gevestigd theater, nu ook Muziek in Waddinxveen als concertpodium heeft erkend. Het totale muziekaanbod in Waddinxveen – met onder meer ook nog de mooie jazzconcerten van Jazz-at-the-bridge – maakt hierdoor een verdere groei door.”

Hij ziet ook nieuwe mogelijkheden voor Muziek in Waddinxveen: “Door het financiële vangnet van het Fonds voor de Podiumkunsten komen grotere of landelijk bekende muzikale gezelschappen binnen ons bereik, zoals trio’s of kwintetten of koormuziek met verschillende solisten. Dit zal de totale kwaliteit van ons muziekaanbod zeker verder versterken. De subsidie zullen we ook gaan gebruiken om ons publieksbereik verder te vergroten.”

Advertisements