Minister ziet geen reden opschorten plannen komst moskee

De minister van Veiligheid Ard van der Steur ziet geen reden om het plan rondom islamitisch centrum El Wahda op te schorten. Hiertoe was gepleit door CDA-kamerleden. Ze stelden voor om het proces stil te leggen, totdat alle feiten en onderzoeken naar de financiering van de moskee zijn afgerond. De minister stelt dat van opschorten geen sprake is en dat het proces een nieuwe wending krijgt, doordat een onafhankelijke procesbegeleider de boel probeert vlot te trekken.