Inez Meter ereburger van de stad Gouda

Op 10 april heeft mevrouw Inez Meter het ereburgerschap van de stad Gouda ontvangen uit handen van burgemeester Schoenmaker. Mevrouw Meter kreeg de penning vanwege haar grote verdiensten voor de stad Gouda op het gebied van cultuur, met name op het gebied van beeldende kunst, letteren en poëzie. De overhandiging van de penning vond plaats voorafgaand aan de onthulling van het beeld van Leo Vroman bovenop de Chocoladefabriek.

Beeldende kunst, letteren en poëzie
In 1975 ontving mevrouw Meter van de gemeente Gouda de aanmoedigingsprijs voor literatuur. Zij was acht jaar voorzitter van de sectie Letteren van de Culturele Raad Gouda en onder haar leiding is toen het Literair café opgericht. In 2003 werd mevrouw Meter aangesteld als eerste stadsdichter van Gouda en heeft de toon gezet voor de dichters die haar hebben opgevolgd. Mevrouw Meter heeft vele bibliofiele boekjes en druksels gemaakt en laten maken. Uiteindelijk hebben deze drukactiviteiten mede geleid tot het oprichten van de drukkerswerkplaats in de Chocoladefabriek. Zes jaar lang werd het werk van jonge schrijvers in deze handambachtelijke drukvorm gepresenteerd, in een door boekhandelaar Frans Verkaaik ter beschikking gesteld gedeelte van zijn winkel. Geheel belangeloos verzorgde mevrouw Meter met Peter Hendriks een podium voor deze jonge schrijvers onder de naam ‘In de Kolofon’. Uit de opbrengsten werden o.a. de kosten betaald van de plaquette aan het geboortehuis van Leo Vroman aan de Krugerlaan 87.

Mevrouw Meter heeft tevens met haar man aan de wieg van de Goudse Keramiek Dagen gestaan.

Advertisements

Leo Vroman
Vanuit vroegere contacten kende mevrouw Meter de dichter en wetenschapper Leo Vroman. Na de Tweede Wereldoorlog is zij steeds de persoonlijke schakel geweest tussen hem en de stad Gouda en tot aan zijn dood heeft zij met hem gecorrespondeerd. Nog steeds heeft zij contact met zijn vrouw Tineke en zijn dochters. In alle activiteiten die georganiseerd zijn rond Leo Vroman, in het verleden en nu, was zij altijd de verbindende schakel tussen Gouda en Leo Vroman. Ook nu weer bij de viering van zijn honderdste verjaardag op 10 april 2015.

Oude Begraafplaats aan de Vorstmanstraat
Mevrouw Meter heeft er hard voor geijverd dat de Oude Begraafplaats aan de Vorstmanstraat niet werd geruimd maar een beschermde status kreeg. Haar gedicht over Stolpersteine wordt vaak voorgelezen bij de legging van nieuwe stenen. Dit gedicht is ook vertaald in het Duits en Engels.