Minder voortijdige schoolverlaters in Gouda

Het afgelopen schooljaar hebben in onze regio bijna 300 jongeren minder hun school verlaten zonder een startkwalificatie. De gemeente Gouda ligt voor wat betreft de streefcijfers voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten uitstekend op koers.
De voorlopige resultaten van het schooljaar 2012-2013 tonen dat er 578 van de bijna 31.000 jongeren zijn, die zonder diploma (havo/vwo of mbo niveau 2) de school verlaten. Dit zijn er 279 minder dan het schooljaar daarvoor.

Wat is een voortijdig schoolverlater?
Iedere jongere tot 23 jaar die geen startkwalificatie heeft en momenteel geen opleiding volgt of geen vrijstelling heeft, is een voortijdig schoolverlater. Een startkwalificatie houdt in dat je voldoende geschoold bent om goede kansen op de arbeidsmarkt te hebben.