Do.23-01: Infoavond over muskusratten

Op donderdag 23 januari geeft het waterschap De Stichtse Rijnlanden afdeling Muskusratten beheer voorlichting waarom de muskus ratten beheer in onze natte waterwereld zo nodig is .
Er komen aan de orde welke schade ze aanrichten in onze waterkeringen, en wat de noodzaak van bestrijden is,

Voorlichting wordt gegeven op de Locatie van De Goudse Peddel Burgvlietkade 105 ( bij het sluisje )
Aanvang 20.30 . Toegang vrij