Meer schiethutten op Reeuwijkse Plassen

Meer schiethutten op Reeuwijkse Plassen
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil meer drijvende schiethutten toestaan op de Reeuwijkse Plassen. Nu zijn er zo’n vijftien plateaus waar men van af kan jagen op ganzen, na de aanpassing van de verordening zouden dat er ruim 40 mogen worden. Jaarlijks mag er van 1 februari tot 1 oktober worden gejaagd op ganzen. Gevreesd wordt voor de watersporters. Niet alleen de toename van het aantal hutten, maar ook de mogelijkheid om ze te kunnen verplaatsen maakt de Reeuwijkse Plassen voor hen een gevaarlijk gebied. Op 12 februari wordt het besluit definitief genomen.