Mandeville Academy in voormalige muziekschool

Het voormalige pand van de muziekschool aan de Westhaven krijgt vanaf het najaar 2017 een nieuwe bestemming. De gemeente Gouda heeft besloten het gebouw te verhuren aan een nieuw onderwijsinstituut, de Mandeville Academy. Dat is een school voor hoogbegaafde jongeren vanaf 18 jaar. De huur wordt in eerste instantie aangegaan voor één jaar. In die periode gaat Mandeville Academy de start van het onderwijs in het najaar van 2017 voorbereiden. Als het concept succesvol blijkt te zijn, wordt het pand door Mandeville aangekocht.

Mandeville Academy is een particulier initiatief en verzorgt een eenjarige opleiding met internaat voor hoogbegaafden in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Door gedurende één cursusjaar een programma te bieden van persoonlijke, sociale en maatschappelijke vorming wil de Academy studenten uit deze doelgroep een stevige basis bieden om hun talenten optimaal te benutten. De opleiding heeft als motto: “Wat als Mandela en Ghandi advocaat waren gebleven, Ronald Naar wiskundeleraar was geworden en Rosa Parks niet in de bus was opgestaan? Mandeville biedt tien jaar levenservaring in tien maanden.” De nadruk ligt meer op brede algemene ontwikkeling en vaardigheden dan op het verwerven van studiekennis. De studenten worden daarin bijgestaan door vooraanstaande docenten uit diverse disciplines. Daarnaast zal ‘Mandeville Business School’ een programma aanbieden voor mensen die al actief zijn in het arbeidsproces.

Hoger onderwijs naar Gouda
Wethouder Daphne Bergman (vastgoed en onderwijs) is blij dat met de Academy overeenstemming is bereikt over de verhuur: “Mandeville Academy biedt een bijzondere onderwijsvoorziening voor deze doelgroep. Ik ben verheugd dat de gemeente op deze manier dit initiatief mogelijk kan maken. Bovendien past dit in het streven van het college om een hoger-onderwijsinstelling naar Gouda te halen.”

Advertisements

Initiatiefnemers Harry Veenendaal en Godfried van Berkel zijn enthousiast over de locatie en de samenwerking met de gemeente. “Wij denken niet alleen dat Gouda onze studenten veel te bieden zal hebben, maar verwachten ook van hen dat zij actief een bijdrage leveren aan hun omgeving. Deze plek in het historische hart van de stad is daarvoor de perfecte uitvalsbasis”, aldus de initiatiefnemers.

Andere gebruikers
De muziekschool staat sinds de ingebruikname van Cultuurhuis De Garenspinnerij leeg. Voor het pand zocht de gemeente een nieuwe bestemming. In het kader van leegstandsbeheer wordt in het pand op dit moment huisvesting geboden aan kunstenaars en andere kleine zelfstandigen. Mandeville Academy wil zo veel als mogelijk in het voorbereidingsjaar deze huisvesting voortzetten.