Ma. 26-11: Jaarlijkse donateursavond Stichting Vrienden van de Goudse Hout

Op maandag 26 november vindt van 20.00 tot 22.00 uur de jaarlijkse donateursavond van de Stichting Vrienden van de Goudse Hout plaats, ook niet-donateurs zijn van harte welkom.

Tijdens de avond geeft Bernt Feis een lezing over de Oude Hollandse Waterlinie en het rampjaar 1672. Hij zal de gevolgen daarvan voor Gouda en omstreken toelichten. De Oude Hollandse Waterlinie vormde enkele eeuwen lang, samen met de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de ruggengraat van de Nederlandse defensie. Aanvankelijk was onderwaterzetting de voornaamste verdediging. Daarna zijn er ook forten, schansen en bastions gebouwd en werden de vestingsteden versterkt. Van die linie is in onze omgeving nog best veel te zien.

Bernt Feis is vooral bekend geworden als directeur van de Stichting Groene Hart. Hij is ook redacteur van een bundel ontdekkingstochten langs de Oude Hollandse Waterlinie en sinds één jaar directeur van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

Na een korte inleiding door het bestuur van de Vrienden van de Goudse Hout een gedachtewisseling over het hondenbeleid in de Goudse Hout. Beheerder Staatsbosbeheer is van plan dit beleid bij te stellen. Graag willen het bestuur van de Vrienden nu alvast over dit ‘heikele’ onderwerp van gedachten wisselen met gebruikers van de Goudse Hout. Voorop moet staan dat het voor ieder – te voet of op de fiets – zowel veilig als leuk is in de Goudse Hout. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Bijvoorbeeld: honden los of aan de lijn? Wel/geen wandelaars (met/zonder hond) op fietspaden? Losloop-zones of losloop-tijden? Méér aparte (aantrekkelijke) wandelpaden?

De avond is gratis toegankelijk en vindt plaats in het clubhuis van de Vereniging van Duitse Herdershonden Kring Gouda, Kale Jonkerpad 5 in Gouda. Dit clubhuis bevindt zich naast de wielervereniging Excelsior in de Goudse Hout, nabij de ingang aan de Goudse Houtsingel, tegenover de Slagenbuurt.

Uw evenement ook op de nieuwssite GoudaFM en deGouda App?
Mail uw evenement naar redactie@degouda.nl

26-11-2018 09:00