Za. 24-11: Knotten en snoeien op eiland de Grote Akker in Reeuwijk

De werkgroep Vrijwillig landschapsbeheer van het IVN IJssel en Gouwe gaat de teloorgang van een aantal eilanden in de Plas Ravensberg aan het hart. Omdat het IVN graag wil bijdragen aan het herstel van natuur- en cultuur-historische waarden gaat een groep vrijwilligers op 24 november aan de slag op eiland de Grote Akker.

We gaan knotten en snoeien. Dit levert palen en takkenbossen op waarmee een begin gemaakt kan worden met herstel van de meest bedreigde oevers. Door de oevers vrij te maken van houtopslag wordt de groei van oevervegetatie (onder meer riet) bevorderd.

Er is veel werk te doen dus iedereen die een dag in de natuur de handen uit de mouwen wil steken is van harte welkom. Aanmelden bij t@neringbogel.demon.nl. Het IVN zorgt voor soep.

Advertisements

De boot vertrekt om 9.00 uur vanaf de steiger achter de kerk van Sluipwijk. De werkdag zal rond 15.00 uur eindigen. Voor meer informatie zie
https://www.ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe/activiteiten/hakhout-zagen-en-beschoeien-2

Uw evenement ook op de nieuwssite GoudaFM en deGouda App?
Mail uw evenement naar redactie@degouda.nl

24-11-2018 09:00